ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE13 มี.ค. 2566 8:01 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 113 มี.ค. 2566 8:01 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 213 มี.ค. 2566 8:01 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร13 มี.ค. 2566 8:01 น.24 มี.ค. 2566 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน20 มี.ค. 2566 8:00 น.14 ก.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา14 มิ.ย. 2566 16:00 น.14 มิ.ย. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน14 ก.ค. 2566 16:00 น.14 ก.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน15 ก.ค. 2566 0:00 น.16 ก.ค. 2566 0:00 น.
  -  ชั้นปี 313 มี.ค. 2566 8:01 น.19 มี.ค. 2566 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113