ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE21 มิ.ย. 2564 8:01 น.27 มิ.ย. 2564 8:01 น.
  -  ชั้นปี 121 มิ.ย. 2564 8:01 น.27 มิ.ย. 2564 8:01 น.
  -  ชั้นปี 221 มิ.ย. 2564 8:01 น.27 มิ.ย. 2564 8:01 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร21 มิ.ย. 2564 8:01 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน28 มิ.ย. 2564 8:00 น.11 มี.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา1 ก.พ. 2565 16:00 น.1 ก.พ. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน11 มี.ค. 2565 16:00 น.11 มี.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน12 มี.ค. 2565 0:00 น.13 มี.ค. 2565 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113