ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ต.ค. 2563 8:01 น.30 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 126 ต.ค. 2563 8:01 น.30 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 214 ธ.ค. 2563 8:01 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ14 ธ.ค. 2563 8:01 น.18 ธ.ค. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร26 ต.ค. 2563 8:01 น.6 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน2 พ.ย. 2563 8:00 น.26 ก.พ. 2564 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา31 ม.ค. 2564 16:00 น.31 ม.ค. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.พ. 2564 8:00 น.26 ก.พ. 2564 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน27 ก.พ. 2564 0:00 น.28 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน26 ก.พ. 2564 16:00 น.26 ก.พ. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน16 ก.พ. 2564 8:00 น.5 มี.ค. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด22 ก.พ. 2564 8:00 น.20 มี.ค. 2564 16:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113