ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 ต.ค. 2562 8:01 น.14 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 17 ต.ค. 2562 8:01 น.14 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 27 ต.ค. 2562 8:01 น.14 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ7 ต.ค. 2562 8:01 น.14 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร7 ต.ค. 2562 8:01 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน15 ต.ค. 2562 8:00 น.7 ก.พ. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา31 ม.ค. 2563 16:00 น.31 ม.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน31 ม.ค. 2563 16:00 น.31 ม.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค3 ก.พ. 2563 8:00 น.7 ก.พ. 2563 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน8 ก.พ. 2563 0:00 น.10 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน13 ม.ค. 2563 8:00 น.3 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด5 ก.พ. 2563 0:00 น.5 มี.ค. 2563 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113