เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ประเภท 
 คลิ๊ก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
  รับตรง   
  กองวิชาบริหารการบิน   
   การจัดการการบิน (ACMc) (ต่อเนื่อง)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   การจัดการการบิน (APMc) (ต่อเนื่อง)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (AVM) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ หรือแผนการเรียนศิลป์ภาษา
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
  กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน   
   เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   สมทบ-เทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (AT-AE) (ภาคสมทบ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AEE) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   เทียบโอน-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AET) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องวัดประกอบการบิน /CM/AI/ AT-AE / AT-AI
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
  กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์   
   เทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) (AT-AI) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
   นายช่างภาคพื้นดิน (AMEL) (ปกติ)1/256316 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ปวช.เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
ค่ารับสมัคร/Application Fee 500.00 บาท
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg