เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.การจัดพิมพ์ประวัติส่วนตัว ทางระบบอินเทอร์เน็ต (ด่วนที่สุด)
วิธีการจัดพิมพ์ประวัติส่วนตัว ทางระบบอินเทอร์เน็ต อ่านรายละเอียดที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ด่วนที่สุด)
สบพ. ได้กำหนดที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจะมีชื่อปรากฏในผังที่นั่งสอบและสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบซึ่งจะต้องประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายติดบนบัตรอย่างถาวรเพื่อนำมาแสดงตนในวันสอบ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการสอบตามที่ระบุไว้นี้ในวันสอบ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเข้าสอบขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้ 1. นำหลักฐานการเข้าสอบมาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น 2. ไม่ควรนำโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสิ่งมีค่าติดตัวมาในวันสอบหรือฝากไว้กับผู้ที่มาด้วย 3. แต่งกายนักเรียน นักศึกษา หรืออย่างสุภาพชน 4. เผื่อเวลาในการเดินทางหากไม่คุ้นเคยกับสถานที่สอบ เพราะผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหากมาถึงล่าช้า หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ขอให้ส่งปัญหาผ่านทางอีเมล์ registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนด สถาบันจะไม่รับพิจารณาคำร้อง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2559
 3.Application for Admission for 2016 Academic Year (ด่วนที่สุด)
Details on how to apply for an admission to study in CATC for 2016 academic year
ประกาศโดย   คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
 4.การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ธันวามคม 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โปรดอ่านระเบียบการรับสมัครให้รอบคอบก่อนชำระเงินค่าสมัคร
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2558
 5.กรณีมีปัญหา (ด่วนมาก)
กรณีที่มีปัญหา เช่น ไม่มีชื่อโรงเรียน เลขประชาชนถูกใช้แล้ว เป็นต้น สามารถแจ้งปัญหา มาที่ E_mail : Registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 6.ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร (ด่วนมาก)
เอกสารนี้ได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยให้ผู้สมีครสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2558
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg