เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.รหัสนักศึกษา รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รอบ 1 ที่รายงานตัวแล้ว สบพ. ขอแจ้งรหัสนักศึกษาตามประกาศที่แนบ
ประกาศโดย   สบพ.   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
 2.แจ้งการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ รอบ 1 (ด่วนที่สุด)
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จำเป็นต้องจำแนกนักศึกษา รอบ Portfolio ว่านักศึกษาคนใดต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือไม่ ด้วยการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาขอให้นักศึกษารอบ Portfolio เข้าไปอ่าน Email ตามที่ได้ให้ไว้กับ สบพ. แล้วปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 026177115 **
ประกาศโดย   กอบ.   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
 3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน สบพ. ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) (ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ให้นำใบ ปพ. ของ 4 ภาคการศึกษาฉบับจริง มาในวันรายงานตัวเท่านั้น
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2563
 4.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เลื่อนวันเริ่มต้นการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 รับตรง จากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2563
 5.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ด่วนที่สุด)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 6.วิธีการสมัครออนไลน์ กรณีสมัครแล้ว error หรือ รหัส/เลขบัตรฯ ถูกใช้แล้ว (ด่วนมาก)
วิธีการสมัครออนไลน์ กรณีสมัครแล้ว error หรือ รหัส/เลขบัตรฯ ถูกใช้แล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
 7.คู่มือการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมาก)
คู่มือ/ตัวอย่างการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
 8.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 : โควตา (Quota) (ด่วนมาก)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 : โควตา (Quota)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 9.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนมาก)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 10.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg