เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ ที่นั่งและแถวจะตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และนำไปแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2562
 2.วิธีการกรอกใบสมัครสอบ กรณี Error หรือ รหัสถูกใช้แล้ว (ด่วนที่สุด)
เข้าระบบโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : registrar@catc.or.th แต่ถ้าผู้สมัครส่งไปที่เวปร้องเรียนจะทำให้เรื่องล่าช้าหรืออาจสมัครไม่ทันในช่วงใกล้วันสุดท้ายได้
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 3.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบ ปี2562 (ด่วนที่สุด)
วิธีการกรอกรายละเอียดลงใบสมัครในระบบออนไลน์ เข้าระบบโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2561
 4.ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ให้ส่งมาที่ e-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2561
 5.ผู้สมัครที่ใช้หมายเลขพาสปอร์ตในการสมัคร (ด่วนมาก)
ผู้สมัครที่ใช้หมายเลขพาสปอร์ตในการสมัคร ให้กรอกเลข 0 นำหน้าก่อนหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อให้ครบจำนวน 13 หลัก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2562
 6.ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ด่วนมาก)
สบพ. ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จากเดิม "วันที่ 8-9 พ.ค. 2562" เป็นวันที่ "7-8 พ.ค. 2562" จึงขอแจ้งผู้สมัครให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2562
 7.การยกเลิกมีผลต่อการสมัคร (ด่วนมาก)
ผู้ที่สมัครแล้ว ชำระเงินแล้ว แต่ยกเลิกหลังจากชำระเงิน ก่อนเจ้าหน้าที่การเงินตัดหนี้ กรณีนี้ถือว่าโมฆะ เพราะผู้สมัครยกเลิกเอง ดังนั้น การสมัครให้มั่นใจก่อน จึงไปชำระเงิน หากมีข้อสงสัยติดตามสอบถามได้ที่ E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2561
 8.Admission-2019
Admission-2019
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2561
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg