เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา และดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ดังนี้

1. รหัสประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : โควตา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

2. รหัสประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : Early Recruitment

3. รหัสประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : Portfolio

-คู่มือการกรอกประวัตินักศึกษา

**เว็บไซต์แผนกทะเบียนและวัดผล สำหรับการกรอกประวัตินักศึกษา http://reg.catc.or.th/
ด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2565
 2.ประกาศ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มารายงานตัวในรอบ Early Recruitment และรอบ Portfolio ที่ยังไม่ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถส่งผลคะแนนได้ที่อีเมลล์ engandgened@catc.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษใดๆ สถาบันการบินพลเรือนสามารถจัดสอบให้ได้ (สอบ CEFR แบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 300 บาท)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 617 7115 หรืออีเมลล์ engandgened@catc.or.th
ประกาศโดย   กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2564
 4.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
1. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบแฟ้มสะสมผลงาน>>
2. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบโควตา>>
ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบโควตา >>
2. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรง>>
-ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรง>>

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
1. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร รอบรับตรง (เตรียมวิศวฯ)>>
ขั้นตอนการสมัครเตรียมวิศวฯ รอบรับตรง>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2564
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รอบ : Early Recruitment
2. รอบ : โควตา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2564
 6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (Quota) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (Quota) และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ Early Recruitment และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
 8.ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม -วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
<< การรับสมัครคัดเลือกฯ รอบ Early Recruitment >>
<< แบบรับรองผู้สมัครจากหน่วยงาน การสมัครประเภทที่ 2 >>
ขั้นตอนการสมัคร Early Recruitment>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2564
 9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน) (ด่วนมาก)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2. รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2564
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg