เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.Admission-2019 (ด่วนที่สุด)
Admission-2019
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2561
 2.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบ ปี2562 (ด่วนที่สุด)
วิธีการกรอกรายละเอียดลงใบสมัครในระบบออนไลน์ เข้าระบบโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2561
 3.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนมาก)
1.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปะรจำปีการศึกษา 2562
2.ขอแก้ไขประกาศฯหน้า 29 โดยใช้ฉบับนี้แทน เรื่อง การชี้แจงการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน  
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2562
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ความถนัด
ประจำปีการศึกษา 2562
 (ด่วนมาก)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ ความถนัด เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2562
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg