เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.สบพ. ขอยกเลิกใบชำระเงิน ตามประกาศ (ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอยกเลิกใบชำระเงินใบเดิม เนื่องจาก สบพ. ได้เปลี่ยน Code ใหม่ ทำให้ไม่สามารถนำไปชำระเงินได้ และอยู่ระหว่างการแก้ไข หากดำเนินการเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561
 2.ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน รอบ 2 (ด่วนที่สุด)
อ้างอิง 2 สบพ. ได้กำหนดเลข 180430 หมายถึง กำหนดชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2018 เท่านั้น นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ก่อนวันที่ 30 เม.ย. 2561 และให้ใส่ เลขที่สมัคร ก่อน ตัวเลขดังกล่าว เช่น เลขที่สมัคร 611711 จะกรอกเป็นดังนี้ 61171180430 เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2561
 4.ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติ (ด่วนที่สุด)
ใช้ Internet Explorer เข้าระบบรับสมัครเพื่อพิมพ์ใบประวัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 5.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศ เลื่อนเปิดเรียนภาค 1/2561 เร็วขึ้น (ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอ เลื่อนเปิดเรียนภาค 1/2561 ของหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศ จากเดิม 9 ก.ค. 2561 เป็น 18 มิ.ย. 2561 จึงขอแจ้งนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ที่รายงานตัวแล้ว และรอบ 2 ที่จะรายงานตัวในวันที่ 30 เม.ย. 2561 ทราบด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 6.นักศึกษารอบที่ 1 ที่รายงานตัวแล้ว ให้นำหลักฐานการศึกษามาส่ง (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารอบที่ 1 ที่รายงานตัวแล้ว ให้นำหลักฐานการศึกษามาส่งที่ ฝ่ายรับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สบพ. โดยนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 61 เวลา 9.00-12.00 น. และ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 113 อาคาร 1 นักศึกษาท่านใดไม่นำฉบับจริงมาแสดง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อใน สบพ.
ประกาศโดย   ฝ่ายรับรายงานตัวฯ   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 7.ขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2561
 8.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2561
 9.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ความถนัดเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบ 2)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2561
 10.วันสุดท้ายของการรับสมัคร (ด่วนที่สุด)
วันที่ 15 มี.ค. 2561 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครและปรินซ์ใบแจ้งหนี้ ให้เรียบร้อย เพื่อนำไปชำระเงินภายในวันที่ 19 มี.ค. 2561 และการสมัครเรียนต่อที่มีปัญหาทุกกรณี ให้ผู้สมัครส่งปัญหามาที่ อีเมล์ Registrar@catc.or.th เท่านั้น ขอให้อ่านระเบียบการหรือคู่มือให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครได้
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2561
 11.ระเบียบการรับสมัคร(รอบ2) (ด่วน)
รายละเอียดการสมัครสอบ รอบ 2 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg