เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ถึงสนามสอบ มร.1 ก่อนเวลา (ด่วนที่สุด)
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจแน่น บริเวณสนามสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง1 ขอให้ผู้สมัครถึงสนามสอบก่อน 1 ช.ม. เพราะจะให้เข้าห้องสอบประมาณ 8.20 น.เพื่อตรวจบัตรสอบก่อนเข้าสอบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
 2.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ด่วนที่สุด)
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ ขอให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบออกจากระบบรับสมัคร และในวันสอบให้เตรียมบัตรประชาชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ
ประกาศโดย   ฝ่ายจัดสอบ   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
 3.รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบ (ด่วนที่สุด)
โปรดครวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสำหรับปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
 4.กรณียกเลิก (ด่วน)
ผู้สมัครที่ปรินซ์ใบแจ้งหนี้แล้ว ก่อนชำระเงินได้ทำการยกเลิก เลขที่ใบสมัครนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย และทำให้ สบพ.ไม่สามารถตัดหนี้ใบเสร็จใบนั้นได้ กรณีนี้ผู้สมัครจะไม่มีรายชื่อสอบ เพราะทำการยกเลิกเอง จึงขอให้อ่านรายละเอียดก่อนทำการยกเลิกทุกครั้ง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2560
 5.CATC Announcement
APPLICATION FOR ADMISSION - 2017
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
 6.กรณีที่มีคำถาม
ผู้สมัครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยในการรับสมัคร หรือให้เพิ่มชื่อโรงเรียนและที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่จะให้เพิ่มขื่อ สามารถส่งข้อมูลทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 7.ขั้นตอนการกรอกใบสมัครใหม่ (ตัวอย่าง)
กรณี Error / ระบบแจ้งว่า เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนซ้ำ หรือถูกใช้ในฐานข้อมูลแล้ว
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 8.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ (ตัวอย่าง)
สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 9.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg