เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ : Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับเทียบเท่าอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน และ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

ระยะเวลาในการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

- ระเบียบการรับสมัคร

- คู่มือการสมัคร

- คลิก>>สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน<<

หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ระยะเวลาในการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

- ระเบียบการรับสมัคร

- คลิก>>สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรหรือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต<<

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2566
 2.ประกาศฯ เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและร่วมโครงการเปิดบ้านฯ รุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและร่วมโครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบินและทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยจะให้สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีศักยภาพ และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร คลิก!!

ลงทะเบียน คลิก!!ก่อนสมัครโปรดศึกษารายละเอียด

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2566
 3.แผนกทะเบียนและวัดผล (ด่วนที่สุด)
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งชื่อโรงเรียนไม่มีในระบบE-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th หรือ 02 272 6113
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2565
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg