เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.กรณียกเลิก (ด่วนที่สุด)
ผู้สมัครที่ปรินซ์ใบแจ้งหนี้แล้ว ก่อนชำระเงินได้ทำการยกเลิก เลขที่ใบสมัครนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย และทำให้ สบพ.ไม่สามารถตัดหนี้ใบเสร็จใบนั้นได้ กรณีนี้ผู้สมัครจะไม่มีรายชื่อสอบ เพราะทำการยกเลิกเอง จึงขอให้อ่านรายละเอียดก่อนทำการยกเลิกทุกครั้ง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2560
 2.CATC Announcement
APPLICATION FOR ADMISSION - 2017
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
 3.กรณีที่มีคำถาม
ผู้สมัครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยในการรับสมัคร หรือให้เพิ่มชื่อโรงเรียนและที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่จะให้เพิ่มขื่อ สามารถส่งข้อมูลทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 4.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 5.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ (ตัวอย่าง)
สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 6.ขั้นตอนการกรอกใบสมัครใหม่ (ตัวอย่าง)
กรณี Error / ระบบแจ้งว่า เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนซ้ำ หรือถูกใช้ในฐานข้อมูลแล้ว
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg