เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.วิธีการพิมพ์ใบประวัติ (ด่วนที่สุด)
ตัวอย่างการพิมพ์ใบประวัติ ให้เข้าสู่ระบบการรับสมัคร โดยใช้ Internet Explorer
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 3.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2562
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ความถนัด
ประจำปีการศึกษา 2562
 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ ความถนัด เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2562
 5.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบ ปี2562 (ด่วนที่สุด)
วิธีการกรอกรายละเอียดลงใบสมัครในระบบออนไลน์ เข้าระบบโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2561
 6.ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ให้ส่งมาที่ e-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2561
 7.Admission-2019
Admission-2019
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2561
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg