เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ผู้สมัครที่แจ้งรายชื่อมาจากต่างจังหวัด (ด่วนที่สุด)
ผู้สมัครที่แจ้งรายชื่อมาจากต่างจังหวัด ให้รายงานตัวเพื่อซักถามประวัติและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องอีกครั้ง ณ จุดที่กำหนดบริเวณเสาธง ในศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะอนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครเข้ามาเท่านั้น จึงขอความกรุณาผู้ปกครองอยู่บริเวณด้านนอก
ประกาศโดย   ฝ่ายจัดสอบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 2.ห้องสอบ Deck1 และ Deck2 (ด่วนที่สุด)
ตามที่ สบพ. ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบแถวที่ 1-50 ไปแล้ว นั้น
สบพ. ขอให้ผู้สมัครสอบแถวที่ 1-30 ย้ายไปสอบ Deck 2
ส่วนแถวที่ 31-50 สอบ Deck1 เหมือนเดิมค่ะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป
ประกาศโดย   ฝ่ายจัดสอบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2563
 3.แจ้งรายชื่อผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด / ขั้นตอนการ เข้าห้องสอบ/ การเตรียมตัวฯ (ด่วนที่สุด)
1.ขอให้ผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะเข้าสอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 แจ้งรายชื่อ
เลขที่ผู้สมัคร และจังหวัดทางอีเมล์ registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563 สบพ. จะดำเนินการแยกห้องสอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
2. คลิ๊กขั้นตอนการเข้าห้องสอบ
3. การเตรียมตัวผู้เข้าสอบฯ
หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามทางอีเมล์ข้างต้นได้
ประกาศโดย   ฝ่ายจัดสอบ   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2563
 4.วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ด่วนที่สุด)
ตัวอย่างวิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โดยการเข้าระบบรับสมัครและพิมพ์ได้ในหน้าผลการสมัคร
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2563
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวันสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวันสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
 6.วิธีการค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบ (ด่วนมาก)
วิธีการค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบ
1. กด Ctrl+F
2. ใส่รหัส หรือรายชื่อ แล้วกด ค้นหา
ประกาศโดย   ฝายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
 7.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเลื่อนการสอบวัดความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเลื่อนการสอบวัดความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 8.ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว (ด่วนมาก)
ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2562
 9.ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วน)
ประกาศ สบพ. เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2563 (ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563
 10.CATC Announcement 2020 (ด่วน)
CATC Announcement 2020
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2563
 11.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วน)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2562
 12.บัตรประจำตัวสอบ
ให้ผู้ที่มีรายชี่อสอบฯ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งในบัตรประจำตัวสอบจะปรากฏ วันที่ เวลา สอบ สำหรับสถานที่สอบจะปรากฏหน้าแรกของประกาศฯ เท่านั้น หากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อผ่านทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2563
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg