เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.การยกเลิกมีผลต่อการสมัคร (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สมัครระมัดระวังการยกเลิกข้อมูลโดยเคร่งครัด เนื่องจากมีผลต่อการสมัครเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้สมัครปรินซ์ใบแจ้งหนี้ไปจ่ายเงิน แล้วทำการยกเลิกในภายหลัง จึงทำให้ไม่มีชื่อในระบบรับสมัคร กรณีนี้ผู้สมัครต้องสมัครใหม่และชำระเงินใหม่
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2561
 2.คู่มือการกรอกใบสมัคร(รอบ2) (ด่วนที่สุด)
ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนสมัคร เข้าระบบโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น สอบถามปัญหาในการสมัคร ได้ที่ E-mail : registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2561
 3.การกรอกใบสมัครใหม่ กรณี Error/ หมายเลขบัตรถูกใช้แล้ว (ด่วนมาก)
เข้าระบบรับสมัครโดยใช้ Internet Explorer เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2561
 4.ระเบียบการรับสมัคร(รอบ2) (ด่วน)
รายละเอียดการสมัครสอบ รอบ 2 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
 6.ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 8.ระเบียบการรับสมัคร(รอบ 1)
รายละเอียดการสมัครสอบ รอบ 1 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg