เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.การเข้าระบบเพื่อบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)
เข้าเว็บไซต์ http://reg.catc.or.th ด้วย Internet Explorer เท่านั้น แล้วทำตามขั้นตอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2563
 2.ขั้นตอนการายงานตัวเข้าศึกษาใหม่ และแนบท้ายประกาศสถาบันการบินพลเรือน (ด่วนที่สุด)
แนบท้ายประกาศสถาบันการบินพลเรือน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563
และขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2563
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ: เครื่องหมาย * ที่ลำดับชื่อ ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันฯ กำหนด
ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและเอกสารแนบท้าย ตามประกาศ ข้อ 2
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2563
 4.ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว (ด่วนมาก)
ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2562
 5.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วน)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2562
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg