เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.กรณีที่มีคำถาม
ผู้สมัครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยในการรับสมัคร หรือให้เพิ่มชื่อโรงเรียน สามารถส่งข้อมูลทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 2.คู่มือการกรอกใบสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ (ตัวอย่าง)
สถาบันการบินพลเรือน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 3.ขั้นตอนการกรอกใบสมัครใหม่ (ตัวอย่าง)
กรณี Error / ระบบแจ้งว่า เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนซ้ำ หรือถูกใช้ในฐานข้อมูลแล้ว
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 4.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่องการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg