เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 2.ประกาสเอกสารเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำเอกสารตามที่แจ้งไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้มาแสดง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ด่วนที่สุด)
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และให้มาตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ โดยนำบัตรผู้เข้าสอบ บัตรประชาชนหรืออื่น ๆ ที่มีรูปที่ทางราชการออกให้ รวมทั้งผลคะแนน TOEIC มาด้วย
ประกาศโดย   คณะกรรมการประเมินผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2560
 4.กรณียกเลิก (ด่วน)
ผู้สมัครที่ปรินซ์ใบแจ้งหนี้แล้ว ก่อนชำระเงินได้ทำการยกเลิก เลขที่ใบสมัครนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย และทำให้ สบพ.ไม่สามารถตัดหนี้ใบเสร็จใบนั้นได้ กรณีนี้ผู้สมัครจะไม่มีรายชื่อสอบ เพราะทำการยกเลิกเอง จึงขอให้อ่านรายละเอียดก่อนทำการยกเลิกทุกครั้ง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2560
 5.CATC Announcement
APPLICATION FOR ADMISSION - 2017
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
 6.ขั้นตอนการกรอกใบสมัครใหม่ (ตัวอย่าง)
กรณี Error / ระบบแจ้งว่า เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนซ้ำ หรือถูกใช้ในฐานข้อมูลแล้ว
ประกาศโดย   สถาบันการบินพลเรือน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg