ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบปลายภาค 3/2563(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาค 3/2563 ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา วัน เวลาสอบ ได้ในระบบ โดยทุกวิชาที่ทำการประกาศจะเป็นการสอบรูปเเบบออนไลน์ สำหรับรายวิชาสอบนอกตารางให้นักศึกษาประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อนัดหมายวันเวลาในการสอบ
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2564
 2.ประกาศฯ ให้นักศึกษามีภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดรายวิชานอกแผนที่รับผิดชอบโดยกองวิชาบริหารการบินในภาคการศึกษาที่ 1/2564 สามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนที่กองวิชาฯ หรือ ทางอีเมล avmdivision@gmail.com ได้ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 4.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 5.บัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วน)
บัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ วิธีการยิงบาร์โคต จึงขอให้เก็บรักษาไว้ใช้ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113