ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ก.ค. 2567 8:01 น.7 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ก.ค. 2567 8:01 น.7 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 21 ก.ค. 2567 8:01 น.7 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร1 ก.ค. 2567 8:01 น.12 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน8 ก.ค. 2567 8:00 น.1 พ.ย. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา1 ต.ค. 2567 16:00 น.1 ต.ค. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน1 พ.ย. 2567 16:00 น.1 พ.ย. 2567 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน2 พ.ย. 2567 0:00 น.3 พ.ย. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน7 พ.ค. 2567 9:00 น.10 มิ.ย. 2567 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113