ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 มี.ค. 2567 8:01 น.10 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 14 มี.ค. 2567 8:01 น.10 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 มี.ค. 2567 8:01 น.10 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร4 มี.ค. 2567 8:01 น.15 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน11 มี.ค. 2567 8:00 น.5 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา5 มิ.ย. 2567 16:00 น.5 มิ.ย. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน5 ก.ค. 2567 16:00 น.5 ก.ค. 2567 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน6 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ก.ค. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน4 ม.ค. 2567 9:00 น.29 ก.พ. 2567 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 111 มี.ค. 2567 8:00 น.29 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 230 มี.ค. 2567 8:00 น.24 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 325 มี.ค. 2567 8:00 น.21 พ.ค. 2567 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113