ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 ก.ค. 2566 8:01 น.16 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 110 ก.ค. 2566 8:01 น.16 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 210 ก.ค. 2566 8:01 น.16 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร10 ก.ค. 2566 8:01 น.21 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน17 ก.ค. 2566 8:00 น.10 พ.ย. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา10 ต.ค. 2566 16:00 น.10 ต.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน10 พ.ย. 2566 16:00 น.10 พ.ย. 2566 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน11 พ.ย. 2566 0:00 น.12 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ชั้นปี 310 ก.ค. 2566 8:01 น.16 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 121 ก.ค. 2566 0:00 น.10 ส.ค. 2566 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 211 ส.ค. 2566 0:00 น.1 ก.ย. 2566 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 32 ก.ย. 2566 0:00 น.27 ต.ค. 2566 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113