ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE14 พ.ย. 2565 8:01 น.20 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 114 พ.ย. 2565 8:01 น.20 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 214 พ.ย. 2565 8:01 น.20 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร9 ธ.ค. 2565 16:00 น.16 ธ.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน21 พ.ย. 2565 8:00 น.17 มี.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา17 ก.พ. 2566 16:00 น.17 ก.พ. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน17 มี.ค. 2566 16:00 น.17 มี.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน18 มี.ค. 2566 0:00 น.19 มี.ค. 2566 0:00 น.
  -  ชั้นปี 314 พ.ย. 2565 8:01 น.20 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน9 ธ.ค. 2566 9:00 น.9 ธ.ค. 2566 9:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113