ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE6 พ.ย. 2566 8:01 น.12 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 16 พ.ย. 2566 8:01 น.12 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 26 พ.ย. 2566 8:01 น.12 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร6 พ.ย. 2566 8:01 น.17 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน13 พ.ย. 2566 8:00 น.8 มี.ค. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา8 ก.พ. 2567 16:00 น.8 ก.พ. 2567 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน8 มี.ค. 2567 16:00 น.8 มี.ค. 2567 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน9 มี.ค. 2567 0:00 น.10 มี.ค. 2567 0:00 น.
  -  นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน30 ม.ค. 2566 0:00 น.31 ม.ค. 2566 0:00 น.
  -  ชั้นปี 36 พ.ย. 2566 8:01 น.12 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 110 พ.ย. 2566 0:00 น.24 พ.ย. 2566 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 225 พ.ย. 2566 0:00 น.19 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินครั้งที่ 320 ธ.ค. 2566 0:00 น.27 ก.พ. 2567 23:59 น.
  -  วันกีฬาสี14 ธ.ค. 2566 0:00 น.15 ธ.ค. 2566 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113