ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE23 พ.ค. 2565 8:01 น.29 พ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 123 พ.ค. 2565 8:01 น.29 พ.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 223 พ.ค. 2565 8:01 น.29 พ.ค. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry23 พ.ค. 2565 8:01 น.29 พ.ค. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร23 พ.ค. 2565 8:01 น.3 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน30 พ.ค. 2565 8:00 น.2 ต.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 มิ.ย. 2565 16:00 น.30 มิ.ย. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน30 ก.ย. 2565 16:00 น.30 ก.ย. 2565 16:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113