ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 มิ.ย. 2563 8:01 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 มิ.ย. 2563 8:01 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 224 ก.ค. 2563 8:01 น.28 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry24 ก.ค. 2563 8:01 น.28 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร22 มิ.ย. 2563 8:01 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน1 ก.ค. 2563 8:00 น.30 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา29 ต.ค. 2563 16:00 น.29 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 ต.ค. 2563 8:00 น.31 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2563 0:00 น.1 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน30 ต.ค. 2563 16:00 น.30 ต.ค. 2563 16:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113