ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 ก.พ. 2564 8:01 น.26 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 ก.พ. 2564 8:01 น.26 ก.พ. 2564 23:59 น.
  -  ชั้นปี 229 มี.ค. 2564 8:01 น.2 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry29 มี.ค. 2564 8:01 น.2 เม.ย. 2564 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร22 ก.พ. 2564 8:01 น.5 มี.ค. 2564 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน1 มี.ค. 2564 8:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา31 พ.ค. 2564 16:00 น.31 พ.ค. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค21 มิ.ย. 2564 8:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน26 มิ.ย. 2564 0:00 น.27 มิ.ย. 2564 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน25 มิ.ย. 2564 16:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน20 มิ.ย. 2564 8:00 น.30 มิ.ย. 2564 16:00 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด21 มิ.ย. 2564 8:00 น.21 ก.ค. 2564 16:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113