ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 มิ.ย. 2562 8:01 น.16 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 15 มิ.ย. 2562 8:01 น.16 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 210 มิ.ย. 2562 8:01 น.16 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry10 มิ.ย. 2562 8:01 น.16 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร10 มิ.ย. 2562 8:01 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน17 มิ.ย. 2562 8:00 น.11 ต.ค. 2562 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 ส.ค. 2562 16:00 น.30 ส.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 ต.ค. 2562 8:00 น.11 ต.ค. 2562 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน12 ต.ค. 2562 0:00 น.14 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน4 ต.ค. 2562 16:00 น.4 ต.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน20 ก.ย. 2562 8:00 น.20 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด7 ต.ค. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113