ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE3 ก.พ. 2563 8:01 น.10 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 13 ก.พ. 2563 8:01 น.10 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 23 ก.พ. 2563 8:01 น.10 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ3 ก.พ. 2563 8:01 น.10 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร3 ก.พ. 2563 8:01 น.14 ก.พ. 2563 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน11 ก.พ. 2563 8:00 น.5 มิ.ย. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา29 พ.ค. 2563 16:00 น.29 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน29 พ.ค. 2563 16:00 น.29 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค16 มิ.ย. 2563 8:00 น.20 มิ.ย. 2563 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน21 มิ.ย. 2563 0:00 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน29 พ.ค. 2563 9:00 น.15 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด16 มิ.ย. 2563 0:00 น.16 ก.ค. 2563 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113