ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 เม.ย. 2561 0:01 น.17 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 130 เม.ย. 2561 0:01 น.17 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 211 มิ.ย. 2561 8:01 น.17 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry11 มิ.ย. 2561 8:01 น.17 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร26 เม.ย. 2561 8:01 น.22 มิ.ย. 2561 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน18 มิ.ย. 2561 8:00 น.4 ต.ค. 2561 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 ส.ค. 2561 16:00 น.30 ส.ค. 2561 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ต.ค. 2561 8:00 น.4 ต.ค. 2561 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน5 ต.ค. 2561 0:00 น.15 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน28 ก.ย. 2561 16:00 น.28 ก.ย. 2561 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน5 ต.ค. 2561 8:00 น.26 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด5 ต.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113