ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 ม.ค. 2565 8:01 น.6 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 131 ม.ค. 2565 8:01 น.6 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 231 ม.ค. 2565 8:01 น.6 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาตกค้าง,Re-entry31 ม.ค. 2565 8:01 น.6 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร31 ม.ค. 2565 8:01 น.11 ก.พ. 2565 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน7 ก.พ. 2565 8:00 น.29 พ.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา31 มี.ค. 2565 16:00 น.31 มี.ค. 2565 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน27 พ.ค. 2565 16:00 น.27 พ.ค. 2565 16:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113