ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ต.ค. 2565 8:01 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 124 ต.ค. 2565 8:01 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 224 ต.ค. 2565 8:01 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร24 ต.ค. 2565 8:01 น.4 พ.ย. 2565 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2565 8:00 น.17 ก.พ. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา4 ม.ค. 2566 16:00 น.4 ม.ค. 2566 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน17 ก.พ. 2566 16:00 น.17 ก.พ. 2566 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน18 ก.พ. 2566 0:00 น.19 ก.พ. 2566 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113