ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 ต.ค. 2567 8:01 น.3 พ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 128 ต.ค. 2567 8:01 น.3 พ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 228 ต.ค. 2567 8:01 น.3 พ.ย. 2567 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร28 ต.ค. 2567 8:01 น.8 พ.ย. 2567 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน4 พ.ย. 2567 8:00 น.28 ก.พ. 2568 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา28 ม.ค. 2568 8:00 น.28 ม.ค. 2568 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน28 ก.พ. 2568 8:00 น.28 ก.พ. 2568 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน1 มี.ค. 2568 0:00 น.2 มี.ค. 2568 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113