เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น
ประจำปีการศึกษา 2564 Download
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2564
 2.ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาใหม่ของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และหลักสูตร ตามรายชื่อที่แนบ(ข้อมูล ณ วันที่ (6/7/2564)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2564
 3.ประกาศการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ3 รับตรง) (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 รับตรง) เข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้นทุกคน ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย.2564 นักศึกษาติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 : รับตรง) (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 : รับตรง) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รายชื่อตามประกาศ ทำการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง E-mail : registrar1@catc.or.th หรือทาง ไปรษณีย์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 272 5741-4 ต่อ 8551 หรือ 02 272 6113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 รับตรง) ดังนี้
 1.หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าอนุปริญญา
 2.หลักสูตรเทียบโอน
แนบท้ายประกาศสถาบันการบินพลเรือน
ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment (ค่าธรรมเนียมการเรียน)
หนังสือสัญญาให้คำรับรองในการศึกษา
รายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือก (สามารถนำส่งภายหลังการเปิดภาคเรียน)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับรายงนตัว   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2564
 5.ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครพร้อมประวัติทางระบบอินเตอร์เน็ต (ด่วนมาก)
วิธีการพิมพ์ประวัติทางระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย (ตามเอกสารประกอบการรายตัว 3)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2564
 6.รายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา (ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเป็นไปตามไฟล์แนบ
ประกาศโดย   ฝ่ายรับรายงานตัว   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2564
 7.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg