เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ขยายเวลาการับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 รอบ3 : รับตรง ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ฝ่ายจัดสอบวัดความรู้/ความถนัด   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2564
 2.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 : โควตา (Quota) (ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 : โควตา (Quota)
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานการชำระเงิน สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร
1.การจัดการบัณฑิต จำนวนเงิน 35,300 บาท
2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวนเงิน 40,800 บาท
3.นายช่างภาคพื้นดิน จำนวนเงิน 49,800 บาท
4.อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวนเงิน 35,100 บาท
5.อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอก เครื่องวัดประกอบการบิน จำนวนเงิน 35,100 บาท
ประกาศโดย   ฝ่ายรับรายงานตัว   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2564
 3.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนมาก)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3 : รับตรง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 4.วิธีการสมัครออนไลน์ กรณีสมัครแล้ว error หรือ รหัส/เลขบัตรฯ ถูกใช้แล้ว (ด่วน)
วิธีการสมัครออนไลน์ กรณีสมัครแล้ว error หรือ รหัส/เลขบัตรฯ ถูกใช้แล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
 5.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
 6.คู่มือการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
คู่มือ/ตัวอย่างการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg