เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ : รับตรง (ด่วนที่สุด)
<<ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ : รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2566
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน รอบ : Early Recruitment 2567 (ด่วนที่สุด)

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitment>
<รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitmen>
<ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาและพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียม>
<หนังสือสัญญา>
<แบบฟอร์มตรวจร่างกาย>
<ขั้นตอนการรายงานตัว ที่สถาบันการบินพลเรือนและการรายงานตัวออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitment>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2566
 3.ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยีบัณฑิต รอบ : Early 2567 (ด่วนที่สุด)

<ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน รอบ Early Recruitment ประจำปีการศึกษา2567>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2566
 4.ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 2 : Quota & Portfolio (ด่วนที่สุด)

<ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 2 : Quota & Portfolio>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 5.ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รอบ : โควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนที่สุด)

<ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รอบ : โควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota)>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 6.ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน รอบ รับตรง (On-site) (ด่วนที่สุด)

<ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน รอบ : รับตรง (On-site)>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2566
 7.ประกาศฯ การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ : โควตา (Quota) (ด่วนที่สุด)

<ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ : โควตา (Quota)>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2566
 8.ประกาศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ : Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับเทียบเท่าอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน และ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

ระยะเวลาในการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

- ระเบียบการรับสมัคร

- คู่มือการสมัคร

- คู่มือการรายงานตัว

- คลิก>>สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน<<

หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ระยะเวลาในการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

- ระเบียบการรับสมัคร

- คลิก>>สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรหรือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต<<

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2566
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg