เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา และขอให้นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ดังนี้

1. รอบ : โควตา รับตรง รับตรง 2 (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

2. รอบ : Early Recruitment

3. รอบ : Portfolio

4..1 รอบโควตา ประเภท 1

4.2 รอบโควตา ประเภท 2

5. รอบ : รับตรง

5. รอบ : รับตรงอิสระ

-คู่มือการกรอกประวัตินักศึกษา

**เว็บไซต์แผนกทะเบียนและวัดผล สำหรับการกรอกประวัตินักศึกษา http://reg.catc.or.th/
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 : รับตรงอิสระ เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบ 4 : รับตรงอิสระ >>
<< คู่มือดาวน์โหลด ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา>> ด่วน
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 : รับตรงอิสระ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 4 : รับตรงอิสระ>>
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2565
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 : รับตรง เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบ 3 : รับตรง >>
<< คู่มือดาวน์โหลด ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา>> ด่วน
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2565
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2 : โควตา (Quota) (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2 : โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบ 2 : โควตา (Quota) >>
<< คู่มือดาวน์โหลด ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา>>
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
 6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 : รับตรง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 3 : รับตรง >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2565
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2 : โควตา (Quota) (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2 : โควตา (Quota) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ 2 : โควตา (Quota) >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2565
 8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน รอบ : รับตรง รอบ 2 (ด่วนที่สุด)
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน รอบ : รับตรง รอบ 2

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2565
 9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ เตรียมวิศวกรรมการบิน รอบรับตรง รอบ2 (ด่วนที่สุด)
<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง รอบ 2 >>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2565
 10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน รอบ : รับตรง (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน รอบ : รับตรง

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2565
 12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบรับตรง>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2565
 13.ประกาศ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มารายงานตัวในรอบ Early Recruitment และรอบ Portfolio ที่ยังไม่ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถส่งผลคะแนนได้ที่อีเมลล์ engandgened@catc.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษใดๆ สถาบันการบินพลเรือนสามารถจัดสอบให้ได้ (สอบ CEFR แบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 300 บาท)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 617 7115 หรืออีเมลล์ engandgened@catc.or.th
ประกาศโดย   กองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2564
 15.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
1. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบโควตา – ขยายเวลา>>
ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบโควตา >>

2. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรง>>

3. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรงอิสระ>>

4. ระเบียบการรับสมัครฯ หลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรงอิสระ (ขยายเวลา)>>

-ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบรับตรง-รับตรงอิสระ>>

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2564
 16.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รอบ : Early Recruitment
2. รอบ : โควตา (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2564
 17.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (Quota) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา (Quota) และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 18.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้เข้าสมัครเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

<< 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบ Early Recruitment และรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
 19.ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม -วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
<< การรับสมัครคัดเลือกฯ รอบ Early Recruitment >>
<< แบบรับรองผู้สมัครจากหน่วยงาน การสมัครประเภทที่ 2 >>
ขั้นตอนการสมัคร Early Recruitment>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2564
 20.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน) (ด่วนมาก)
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2. รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว รอบ : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2564
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg