ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.หยุดบริการชั่วคราว(ด่วนที่สุด)
ด้วยแผนกการเงินหยุดบริการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น.เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีประชุม ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2564
 2.รับใบ Transcrilpt ฉบับจริง(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเฉพาะระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาที่ 3/2562 (เพิ่มเติม) (น.ส.อนันตญา) ติดต่อขอรับใบ Trsanscript ฉบับจริง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ขอให้นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 3.ขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ให้ติดต่อขอยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนจบการศึกษา กรณีออกไปฝึกงานให้ยื่นก่อนไปฝึกงาน กรณีเรียนปกติของภาคการศึกษาที่ 3/2563 ให้ยื่นหลังจากลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2563 แล้วภายใน 15 วันทำการ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการนั้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2564
 4.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 5.บัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วน)
บัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ วิธีการยิงบาร์โคต จึงขอให้เก็บรักษาไว้ใช้ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
 6.นักศึกษามารับป้ายชื่อ
มีนักศึกษาป้ายชื่อ S. JIRAT ลืมไว้ ให้มารับป้ายชื่อที่แผนกทะเบียนฯ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2564
 7.ติดต่อ ผทว. ทางอีเมล์
นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรอง หรือใบรายงานผลการศึกษา ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113