ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล แจ้งหยุดทำการ(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล แจ้งหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 และวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 โดยจะเปิดทำการอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2564
 2.ผังที่นั่งสอบห้อง CATC Convention Hall ชั้น 4(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งผังที่นั่งสอบ CATC Convention Hall ชั้น 4 และข้อปฎิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2564 เพื่อทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2564
 3.ประกาศแจ้งห้องสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน กลางภาค 3/2563 ขอให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2564
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบกลางภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ รายวิชา วันเวลา และสถานที่สอบตามไฟลแนบ หรือเว็ปไซต์ http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2564
 5.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 6.บัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วน)
บัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ วิธีการยิงบาร์โคต จึงขอให้เก็บรักษาไว้ใช้ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113