ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ แผนกทะเบียนและวัดผล กำลังอยู่ในระหว่างทดสอบระบบการลงทะเบียน นักศึกษาไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในระบบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารได้ ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2565
 2.ประกาศกำหนดลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเป็นไปตามประกาศ และให้ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบก่อนการลงทะเบียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2565
 3.ประกาศ การเลื่อนวันสอบปลายภาค 3/2564(ด่วนที่สุด)
สบพ.ขอแจ้งเปลี่ยนวันสอบปลายภาค 3/2564 จากวันอังคารที่ 27 กันยายยน 2565 เวลา 17.00-20.00 น. เป็นวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ทุกรายวิชา (ตรวจสอบวันเวลาและห้องสอบผ่านเว็ปไซต์แผนกทะเบียนและวัดผล) เนื่องจากมีกิจกรรมวันเกษียนอายุราชการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 4.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2564 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 5.กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
หลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาตรี (เทียบโอน),ปริญญาโท , หลักสูตร AT-AE และหลักสูตร AT-AI (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565

นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินสามารถติดต่อชำระได้ที่แผนกการเงิน หรือ
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 6.แบบสำรวจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร / พระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์แผนกทะเบียนและวัดผล http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ***
ผู้ที่ไม่เข้าระบบเพื่อแจ้งความประสงค์ใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมรับประกาศนียบัตร / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ สบพ. จะไม่สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อให้ได้ ***
คู่มือการทำแบบสำรวจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกทะเบียนและวัดผล 0 2272 5741-4 ต่อ 3620
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน รีบกรอกด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2565
 7.นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาบริหารการบินเพื่อจบการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565
 8.การประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถทำการประเมินผู้สอนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565
 9.ประกาศ กำหนดชำระเงินส่วนต่างทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564, 3/2564 และ 1/2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดให้นักศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมฯ
*ชำระเงินส่วนต่างได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กันยายน 2565*
ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษา AMEL
ภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษา AMEL
ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และรายละเอียดช่องทางการชำระเงินตามลิงค์แนบ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2565
 10.แบบฟอร์มคำร้องผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม !!คลิก!!(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องผ่อนผันฯ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และยื่นคำร้องฯ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายใน 19 กันยายน 2565
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2565
 11.เอกสารรายงานตัว นักศึกษา รหัส 65(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา รหัส 65 นำใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ (6 เทอม พร้อมระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) และเอกสารรายงานตัวอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่ง นำส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผล หรือ registrar1@catc.or.th โดยด่วนที่สุด หากไม่ส่งจะถือว่าการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่สมบูรณ์
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
 12.ยกเลิกสอบกลางภาครายวิชา 202108/IST20 1001 : Digital Literacy(ด่วนที่สุด)
ด้วยกองวิชาภาษาอังกฤษสนับสนุนด้านการบิน ขอยกเลิกการสอบการภาคในรายวิชา202108/IST20 1001 : Digital Literacy จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2565
 13.ประกาศฯรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2565(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในครั้งนี้ <<ประกาศฯรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2565>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2565
 14.คำแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
ระเบียบการแต่งการบัณฑิตในวันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
- Recommendations for Graduates (ENG)
- คำแนะนำการแต่งกายสำหรับบัณฑิต
- Dress Code (ENG
ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 15.กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ หลักสูตร AMEL ภาคเรียนที่ 3/2564 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 )(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ หลักสูตร AMEL ภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)
งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565
นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินสามารถติดต่อชำระได้ที่แผนกการเงิน หรือ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 16.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) และ 2/2564 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี (MM/AEE/ATM/ACM/APM/ACM-T/APM-T) จำนวน 110 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 17.กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ <คลิ๊ก>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 18.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 <ตรวจสอบรายชื่อ>> <<กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563>>

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 19.ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (คลิก)(ด่วนที่สุด)
สมศ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในหัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในปี 2565” (2022 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education from Thailand Taiwan, Japan, and Vietnam)
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2565
 20.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2564 (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อรับทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 21.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ประจำภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) จำนวน 22 คน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) จำนวน 21 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2565
 22.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 23.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 24.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 25.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 26.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 27.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113