ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่ลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 ทำการบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคาร ในเวปไซต์ http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp ที่ห้วข้อ ประวัตินักศึกษา และจะดำเนินการคืนเงินให้ นักศึกษาประมาณ เดือนธันวาคม 2562 ต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2562
 2.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 3.รับใบปริญญาบัตรและเหรียญเกียรนิยม(ด่วนมาก)
บัณฑิต สบพ.ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ได้ ขอให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ให้มารับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชานมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113