ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
สบพ. แยกปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น นักศึกษาป.ตรี ต่อเนื่อง รหัส 631 จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 20 ก.ค. 2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นางสาวณัฐธาวิณี ถุนพุฒดม รหัส 5912101070 ติดต่อกลับแผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 3.รายวิชา 953103 Man and Cuture(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่ได้ลงรายวิชา 953103 Man and Cuture ให้ลงทะเบียนเรียนเทอมนี้ เนื่องจาก เป็นเทอมสุดท้ายที่จะเปิดรายวิชานี้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 4.ใบแจ้งหนี้การชำระเงินภาค 1/2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรตรวจสอบใบแจ้งหนี้การชำระเงินทุกคนที่ปรินซ์แล้ว กรณีชำระเต็มจำนวน ต้องชำระภายในวันที่ 11 ก.ค. 2563 หากเป็นวันที่ 31 ก.ค. 2563 ให้นักศึกษาปรินซ์ใหม่ ขอบคุณในความร่วมมือค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 5.เพิ่มเติมจากเรื่องใบแจ้งหนี้การชำระเงิน ภาค 1/2563 (ด่วนที่สุด )(ด่วนที่สุด)
กรณีนักศึกษาเลือกชำระเต็มจำนวน หากชำระหลังวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ต้องมาชำระที่แผนกการเงิน โดยชำระล่าช้าได้ไม่เกิน 20 วันและมีค่าปรับ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 6.ประกาศเงื่อนไขการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 621 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes section 1-3 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes section 4-6
Section 3 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes section 7-9
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 7.แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน ภายในวันที่ 11 ก.ค. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ แผนกการเงิน
สำหรับการทำรายการ เพิ่ม ลด ถอน นักศึกษาทำรายการตามปกติ สำหรับกรณีถอนรายวิชา (ติด W) แผนกทะเบียนและวัดผล จะแจ้งรายละเอียดในวันรับแบบถอนอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 8.ปฏิทินการศึกษา สบพ. 3/2562 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา สบพ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) (ภายใต้สถานการณ์ฯ โรคโควิด 19) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี (ภาคปกติและต่อเนื่อง) และหลักสูตร AT-AE / AT-AI
ปฏิทินที่ปรับนี้ จะทำให้นักศึกษาจบประมาณวันที่ 3 มิ.ย.63 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2563
 9.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 10.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 11.ขอเชิญนักศึกษา สบพ. ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ "(ด่วน)
ขอเชิญนักศึกษา สบพ. ทุกหลักสูตร ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "สบพ.ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ" (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)
ประกาศโดย   สนผ.   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113