ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 พ.ย. 2563(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มทส. และ สบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสุพัฒน์ 2 มทส. จ.นครราชสีมา จึงขอแจ้งให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทราบโดยทั่วกัน และติดต่อ ผทว. ทางมือถือ 0989286394
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 2.แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระผ่าน Mobile Bangking ด้วยการแสกน QR Code( มุมขวาท้ายใบแจ้งการชำระเงิน)
2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
สามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2563
 3.ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ของหลักสูตร BM(ATM)APM/ACM-T (เทียบโอน)(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (เทียบโอน) รหัส 621 และ 631 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน และขอให้ปรินซ์ใบชำระเงินใหม่ทั้งหมด หากมีข้อสงสัยติดต่อ แผนกทะเบียนฯ โดยตรง อาคาร A ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้วขอให้ติดต่อ แผนกการเงิน ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2563
 4.ติดต่อ แผนกทะเบียน และแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก แผนกทะเบียนฯ ย้ายมาตึก A และระบบโทรศัพท์ของ สบพ. ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น นักศึกษาสามารถติดต่อ แผนกทะเบียนและวัดผล ผ่านมือถือ 0989286394 และแผนกการเงิน 0984499873 เวลาทำงาน เป็นการชั่วคราวไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2563
 5.กำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน(เพิ่มเติม) 1/2563 AMEL(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (รหัส 611) และ หลักสูตรนายช่างภาคพ้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน รุ่นที่ 58 (รัหส 621) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แบ่งเป็น กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน สามารถชำระได้ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2563 ที่ แผนกการเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2563
 6.คำแนะนำในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
1. เนื่องจากประมาณ 3 ปีต่อจากนี้ อาคารสุรสัมมนาคาร ใช้ห้องพักให้แก่นักศึกษาพยาบาลของ มทส. จึงไม่มีห้องพักให้บัณฑิต สบพ. เข้าพัก ดังนั้น ในปีนี้นักศึกษา สบพ. ต้องจองห้องพักเอง โดยแนะนำขอให้นักศึกษาที่ไม่มีรถ ควรไปกับเพื่อนที่มีรถ เนื่องจากการเดินทางเข้า มทส. ต้องใช้รถ การจองห้องพักหรือรีสอร์ท สามารถจองผ่านมือถือได้สะดวก
2. การแต่งกาย ตั้งแต่วันซ้อมย่อย ชุดเครื่องแบบนักศึกษา สบพ. สำหรับบัณฑิตศึกษาใส่ชุดสุภาพ
3. วันซ้อมใหญ่ ใส่เครื่องแบบนักศึกษาและครุย เหมือนวันจริง
4. การจองชุดครุย หลังจากที่รายชื่อได้รับอนุมัติจากสภามทส. เรียบร้อย ผทว. จะส่งลิงค์การจองชุดครุยให้หน้าเวปนี้ต่อไป ค่าเช่าชุดครุย ราคา 2,100 บาท (ค่าเช่า 750 + ค่าประกัน 1,350 บาท) ค่าประกันจะได้รับคืนตอนคืนชุดครุย
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างรับพระราชทาน ฯ จองรูปรับปริญญา ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับกรอบรูปที่จอง มื้อกลางวัน มทส. แจกข้าวกล่อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
 7.ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 6-7 พ.ย. 2563 ซ้อมย่อย
วันที่ 8 พ.ย. 2563 ซ้อมใหญ่
รายละเอียดตาม Link ด้านบน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 8.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 9.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113