ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก นักศึกษาต้องใช้บัตรนักศึกษาในการสอบ จึงขอให้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาด่วน ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. แต่ระหว่างวันที่ 6-14 ส.ค. 63 นี้ สามารถทำได้ถึง 17.00 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
 2.ผลการเรียนที่ได้รัฐ I หรือ M(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น I หรือ M ติดต่อ อ.ผู้สอน ด่วนที่สุด หรืออย่างช้าภายในวันที่ 11 ส.ค. 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะเปลี่ยนเป็น F โดยอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 3.ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาค 1/2563 ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาในการสอบให้เรียบร้อย หากนักศึกษาคนใดมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2563 สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางสอบ ให้นักศึกษาสอบถามเรื่องการสอบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2563
 4.รับใบ Transcrpit หลักสูตรช่าง(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรช่างที่ยื่นคำร้องขอจบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 และจบการศึกษาในเดือนมิ.ย. 2563 นั้น เนื่องจาก คณะกรรมการ สบพ. เลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 30 ก.ค. 2563 เป็นเดือน ส.ค. 2563 ผทว. จึงขอแจ้งวันรับใบ Transcript จากเดิมวันที่ 31 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 ส.ค. 2563 หากมีข้อซักถามให้ติดต่อ ผทว. โดยตรง หรือทางอีเมล์ Registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2563
 5.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
สบพ. แยกปฏิทินการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) ปีการศึกษา 2563 ดังนั้น นักศึกษาป.ตรี ต่อเนื่อง รหัส 631 จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 20 ก.ค. 2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 6.แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน ภายในวันที่ 11 ก.ค. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ แผนกการเงิน
สำหรับการทำรายการ เพิ่ม ลด ถอน นักศึกษาทำรายการตามปกติ สำหรับกรณีถอนรายวิชา (ติด W) แผนกทะเบียนและวัดผล จะแจ้งรายละเอียดในวันรับแบบถอนอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 7.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 9.ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง/ เทียบโอน สามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ ตั้งแต่วันที่ 4-10 ส.ค. 2563 เวลา 16.00-17.00 น. ขอให้นักศึกษากรอกประวัติส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนทำบัตร
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113