ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.จองห้องพัก ระหว่างวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา สบพ.ที่จบปีการศึกษา 2561 ระดับป.ตรี และป.โท ที่ประสงค์จองห้องพัก ที่อาคารสุรสัมมนาคาร มทส. ระหว่างวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เข้า 26 ออก 29 พ.ย. 2562 (3 คืน) สามารถติดต่อจองห้องพักได้ที่ ผทว. พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่
9 ส.ค. 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ห้องพัก 3 ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ราคา 1,250 บาท/ห้อง/คืน มีจำนวน 12 ห้อง
2. ห้องพัก 4 ท่าน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน มีจำนวน 57 ห้อง
กรณีนักศึกษาจะเข้าพักวันที่ 25 พ.ย. 2562 ให้แจ้ง ผทว. แต่ให้ชำระเงินที่ มทส. ในวันที่เข้าพัก ห้องนอน 3 เต็มแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 2.จองชุดครุยและชำระเงิน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษา สบพ. ที่จบในปีการศึกษา 2561 สั่งชุดครุยได้ที่ http://gown.sut.ac.th เข้าสู่ระบบโดยรหัสนักศึกษาและเลขประจำตัวประชาชน และชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ขอให้นักศึกษาถ่ายใบเสร็จไว้ในมือถือด้วย เพื่อนำไปรับชุดครุยในวันที่ 25 หรือ 26 พ.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยติดต่อ สมาคมศิษย์เก่า มทส. โทร. 065-120-4546
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 3.นักศึกษาลืมหนังสือภาษาอังกฤษไว้ที่ ผทว.(ด่วนที่สุด)
ขอให้ นางสาว ศกลวรรณ ยอดแก้ว มารับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ ผทว. ด้วยค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 4.ขอให้นักศึกษา AMEL ที่จบแล้ว ติดต่อกลับ ผทว.(ด่วนที่สุด)
ขอให้ น.ส.รพิมพ์ลักษณ์ จันทร์แก้ว ติดต่อ ผทว.ด้วย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องรูปถ่ายที่ติด Transcript ประกอบเบอร์โทรศัพทในระบบไม่สามารถติดต่อได้ หรือเพื่อนคนใด มีเบอร์รบกวนแจ้ง ผทว. ด้วย ขอบคุณคะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2562
 5.ประกาศนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ในระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังนี้
1. นายสิรภพ บุญพิทักษ์ รหัส 6012100250
2.นส.ลักขณา ชะลาสัย รหัส 5612103770
3.นายวชิระ จันทแสน รหัส 5712100770
4.นส.ศุภณิกาญจน์ มั่นคง รหัส 6112100110
5. นายบูรณ์รวิศร์ คามีศักดิ์ รหัส 6112100470
6.นายณรงค์พล สมาธิ รหัส 6112101700
7. นายมุนินทร นวพงศ์สิรีธร รหัส 6112102780
8. นายสงวนศักดิ์ แสงอยู่ รหัส 6012103360
9.นายปิยภูมิ เลอธนกุล รหัส 601210367
10.นายสหรัถ ฉัตรวัฒนากุล รหัส 6112102430
11.นายปิยากร พงษ์เกตุกรณ์ รหัส 5812103950
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 19 กรกฎาคม 2562 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผผล   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2562
 6.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 มทส. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทส. จ.นครราชสีมา สำหรับรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 7.กำหนดวันรับประกาศนียบัตร สบพ.(ด่วนที่สุด)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 สบพ. กำหนดเป็นวันรับประกาศนียบัตร
สบพ. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 8.บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน มีรายชื่อดังนี้ จบภาค 1/2561 หลักสูตรAVM(ACM) = 5712104001 น.ส.วนิดา มูลทรัพย์
จบภาค 2/2561 หลักสูตรACM = 5712102520 นายวีรวัฒน์ บัวชื่น, APMc 5812200180 นายยศพัทธ์ กุลวงษ์วาณิชย์หรือส่งที่ suwan.kansa@gmail.com
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 9.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113