ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นายนัฎฐพงษ์ เถื่อนวงษ์ รหัส 5812104181 ให้มาเขียนคำร้องลาพักการศึกษาได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด มิฉะนั้น สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 2.ห้องพัก ที่ มทส. อาจจะได้เพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ห้องพักจองเต็มแล้ว แต่คาดว่าประมาณต้นเดือนกันยายน อาจจะมีห้องเพิ่ม นักศึกษาท่านใดประสงค์จะจอง ให้มาลงชื่อจองไว้ก่อน ห้องละ 4 คน ยังไม่ต้องชำระเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 3.จองห้องพักระหว่างวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจองห้องพักในอาคารสุรสัมมนา มทส. โดยเข้าพักวันที่ 4 พ.ย. 2559 และออกวันที่ 7 พ.ย. 2559 (3 คืน) ห้องละ 4,510 บาท นอน 4 คน ให้ติดต่อ ผทว. ได้ตั้งแต่วันที่ 19-31 ส.ค. 2559 ห้องมีจำนวน 30 ห้อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2559
 4.รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะพ้นสภาพ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพิ่มเติม ดังนี้
1.นส.วริศรา เรืองการุณ รหัส 5712200290
2.นายจิรัฎฐ์ แพทย์ประเสริญ 5812200270
3.นายโกเมนทร์ เกิดยืนอยู่ รหัส 5812102730
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 5.จองชุดครุยของระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกหลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปี 2558 จองชุดครุยผ่านระบบของ มทส. เท่านั้น โดยเข้าไปที่ http:// gown.sut.ac.th/ ระบบเช่า ซื้อชุดครุย ภายในวันที่ 5 ก.ย. 2559 ส่วน Facebook สำหรับสอบถามและแจ้งข่าวสาร >>> https://www.facebook.com/GownSUTA การจองชุดครุยอย่าไปซื้อหน้างาน อาจไม่มีขนาดของเราได้ จองแล้วอย่าลืมถ่ายใบเสร็จเก็บไว้ที่มือถือก้ได้ นำไปแสดงวันรับชุด
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2559
 6.แจ้งวันรับเงินลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2559 ติดต่อขอรับเงินคืนที่ แผนกการเงิน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ถึงวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชามาด้วย 1 ฉบับ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 7.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีความประสงค์จะขอยื่นขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็น "ว่าที่ร้อยตรี" และ แต่งกายมุสลิม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่น(คำร้องทั่วไป)ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2559
 8.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ทำการลดรายวิชา หลังจากที่ไปโอนเงินค่าเทอมที่ธนาคารแล้ว และแผนกการเงินยังไม่ได้ตัดหนี้ในระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเงินคืนจาก ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนเอง แผนกการเงินจะไม่ดำเนินการยื่นเรื่องให้ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 9.แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มทส. และสบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ช่วงเช้า ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดังนั้น วันที่4-5 พ.ย. 2559 ซ้อมย่อย 6 พ.ย.2559 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาจะต้องรายงานในวันที่ 4 พ.ย. 2559 ภายในเวลา 7.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 10.วันรับประกาศนียบัตรของ สบพ.
วันศุกร์ที่ 23 ก.ย.2559 ช่วงเช้า เป็นวันรับประกาศนียบึตรของ สบพ. วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2559 ฝึกซ้อมทั้งวัน ท่านใดไม่มาซ้อม ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับ ยกเว้นผู้ที่ลางานไม่ได้ ให้เขียนคำร้องแนบหลักฐาน สบพ.จะพิจารณาเป็นรายกรณี
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113