ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาค 2/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบให้เรียบร้อย หากมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 และหากพบตารางสอบมีความผิดพลาดให้แจ้งที่แผนกมาตรฐานการศึกษาโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
 2.นศ.พ้นสภาพภาคเรียนที่1/2561 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นายอนัส อับดุลอัตบาร์ รหัส6012102390
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2561
 3.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 4.ขอรูปชุดครุย จำนวน 1 รูป
นักศึกษาระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จบภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เพิ่มเติม)
ภาค 1/2561 และภาค 2/2561 ขอให้ส่งรูปชุดครุย ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 รูป เพื่อใช้ในการรายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ดังนั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้แนบรูปถ่ายชุดครุย จำนวน 1 รูป ด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113