ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาพบด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้
1. น.ส.ณัฐชานันท์ รัตนะผล
2. นายจักรเพชร สวัสดิ์เลี่ยมสาร
3. นายกีรติ รื่นสุข
ติดต่อ อ.บุญเลี้ยง ที่ตึก 11 ชั้นล่าง ภายในวันที่ 4 ส.ค. 2558 หากพ้นกำหนดนี้ รายวิชา 921204 CAA จะทำการปิดรายวิชานี้ในภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประกาศโดย   อ.บุญเลี้ยง   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 2.จองห้องพักรับปริญญา ที่ มทส. เต็มแล้ว(ด่วนที่สุด)
ห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร มทส. มีจำนวนจำกัด ขณะนี้เต็มทุกห้องแล้ว เหลือหญิง 2 คน/ ชาย 2 คน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
 3.ระบบเช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สามารถทำรายการเช่า-ซื้อชุดครุย พร้อมชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ผ่านระบบเช่า-ซื้อชุดครุย >>http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
หน้าเพจสำหรับติดตามข่าวสาร>>https://www.facebook.com/GownSUTA
และขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ไปขอรับชุดครุยในวันที่ 10 ต.ค.2558 ด้วย
หากนักศึกษาไม่จองภายในกำหนดเวลา ระบบจะปิดอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 4.หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติติดต่อรับได้ที่แผนกทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่แจ้งจบในภาค 3/2557 หลักสูตร AEE, APM,ACM และATM
ที่ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองรอสภาอนุมัติไว้ สามารถติดต่อรับได้แล้ว
ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2558
 5.การแต่งกายมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์แต่งกายมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติ ได้ที่ ผทว. ภายในวันที่ 14 ส.ค. 2558 นี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
 6.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา 2557 ณ มทส. โดยนักศึกษาต้องถึง มทส.ในวันที่ 10 ต.ค. 2558 ก่อนเวลา 8.00 น. ซึ่งวันที่ 10-11 ต.ค. 2558 ซ้อมย่อย 12 ต.ค. 2558
ซ้อมใหญ่ รายละเอียดอื่นๆ เมื่อสถาบันได้รับแจ้งจาก มทส. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 7.กำหนดวันมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
สบพ. ได้กำหนดวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เป็นวันมอบประกาศนียบัตร
ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่จบภาค 1-3/2557
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113