ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2559 แผนกทะเบียนและวัดผล จะดำเนินการลงทะเบียนให้ และนักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2559
 2.คำแนะนำในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
การแต่งกายของบัณฑิตชายและหญิง 1. บัณฑิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของสถาบัน 2.ห้ามบัณฑิตสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือซ้ายเท่านั้น 3. ห้ามบัณฑิตประดับช่อดอกไม้และเครื่องประดับใด ๆ บนเสื้อครุย ยกเว้นเข็มสัญลักษณ์ฯ 4. ทรงผมของบัณฑิตชาย ต้องเป็นผมรองทรง เท่านั้น บัณฑิตหญิง สีผมดำหรือสีตามธรรมชาติ และให้เปิดหน้าด้านซ้าย เพื่อความสวยงามของรูปถ่าย 5. รองเท้าของบัณฑิตชาย หญิง ต้องเป็นรองเท้าหนังเรียบสีดำขัดมัน ไม่มีลวดลายและไม่ติดเครื่องประดับ ทรงสุภาพ บัณฑิตหญิงรองเท้าสูงประมาณ 2 นิ้ว ส้นไม่แหลม 6. ห้ามบัณฑิตสวมแว่นตาที่มีลักษณะเลนส์สีเข้มและกรอบแว่นตาเป็นลักษณะแฟชั่น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 581 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953108 : English IV Sec.1-4 และ
Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953108 : English IV Sec.5-8
Section 3 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953108 : English IV Sec.9-12
ยกเว้นรายวิชา970307 Aviation Meteorology สามารถเลือกลง ได้หากไม่ขัดต่อเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดตามข้างต้น
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 591 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 951106 : English II Sec.1-3 และ
Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 951106 : English II Sec.4-6
Section 3 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 951106 : English II Sec.7-9
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 5.การแต่งกายของบัณฑิต สบพ. ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้(ด่วนที่สุด)
1. การแต่งกายของบัณฑิต สบพ.จะมีโบว์สำหรับติดกับชุดนักศึกษาให้บริการ 2. สำหรับชุดสูท บัณฑิตจะต้องจัดเตรียมปลอกแขนทุกข์เอง 3. ส่วนชุดครุย ทาง มทส.จัดเตรียมให้ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน การติดแขนทุกข์จะติดด้านซ้าย บัณฑิตท่านใด สงสัยขอให้ติดต่อ ผทว. โดยตรง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 6.แจ้งชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง นศ.ทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
นศ.ทุน กรอ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน กรอ.ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ที่แผนกการเงินตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หากชำระเลยกำหนด จะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้า ตามระเบียบของ สถาบันฯต่อไป (ดูยอดเงินและรายชื่อที่ต้องชำระได้ที่หน้าห้องแผนกการเงิน)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2559
 7.ขอให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย (ครั้งที่ 1)(ด่วนที่สุด)
นางสาวณัฐชานันท์ รัตนะผล รหัส 5512101070 หลักสูตร APM และ นายพูลภัทร์ ชมจิตต์ รหัส 56132000260 หลักสูตร MM ให้นักศึกษาทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายที่ แผนกการเงิน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
 8.เปิดจองชุดครุยอีกครั้ง(ด่วนที่สุด)
1. วันพรุ่งนี้ (5 ต.ค. 2559) มทส.เปิดจองชุดครุยอีกรอบ ตั้งแต่ 5-31 ต.ค. 2559 อ่านรายละเอียดได้ที่ http://gown.sut.ac.th 2. นักศึกษาสามารถสมัครเป็นศิษย์เก่าของ มทส.ได้ ในฐานะสถาบันสมทบ จึงชอความร่วมมือในการสมัครเป็นศิษย์เก่าด้วยค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของ สบพ.(ด่วนที่สุด)
ขอให้ ว่าที่ บัณฑิต สบพ. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ เวีป มทส. Reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 10.กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 11.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีความประสงค์จะขอยื่นขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็น "ว่าที่ร้อยตรี" และ แต่งกายมุสลิม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่น(คำร้องทั่วไป)ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2559
 12.แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มทส. และสบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ช่วงเช้า ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดังนั้น วันที่4-5 พ.ย. 2559 ซ้อมย่อย 6 พ.ย.2559 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาจะต้องรายงานในวันที่ 4 พ.ย. 2559 ภายในเวลา 7.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 13.เรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ประกาศให้นักศึกษาทุกหลักสูตร สถาบันการบินพลเรือนทราบ ในขณะนี้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (online) ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้เปิดให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินแล้ว โดยให้นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบและเลือกเมนู ประเมินอาจารย์ และเข้าทำการประเมินทุกรายวิชา ทั้งนี้ประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยหากนักศึกษาไม่ทำการประเมินในรายวิชาใด จะไม่สามารถมองเห็นเกรดของรายวิชานั้น
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
 14.ใบมอบฉันทะเพื่อรับเอกสารทางการศึกษา(ด่วนมาก)
หากนักศึกษาต้องการเอกสารการศึกษาของตน แต่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ นักศึกษาจำเป็นต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นมารับแทนโดยกรอกแบบใบมอบฉันทะให้สมบูรณ์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 15.รับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาในภาค 2/2558 และ 3/2558 ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ ผทว. โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113