ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มทส. เปิดระบบเช่า - ซื้อชุดครุย แล้ว(ด่วนที่สุด)
สมาคม มทส. เปิดให้ว่าที่บัณฑิต เช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 2.เปลี่ยนวันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.(ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอเลื่อนวันรับประกาศนียบัตร จากเดิมวันที่ 17 ต.ค. 2557 ช่วงเช้า เป็นวันอังคารที่ 21 ต.ค. 2557 ช่วงเช้า
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 3.บัณฑิตที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ(ด่วนมาก)
บัณฑิตระดับป.ตรี ที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้ง ที่ ผทว. ภายในวันที่ 19 ก.ย. 57
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 4.บัณฑิตที่ประสงค์เลื่อนรับปริญญาในปีถัดไป(ด่วนมาก)
บัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาในปีถัดไป ให้ติดต่อ ผทว. พร้อมหลักฐานแนบ ยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 19 ก.ย. 2557
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 5.วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113