ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายณัฐพงษ์ พลพรมราช รหัส 5312103500
2.นางสาวพัทธ์ธีรา วงษ์สุริยะ รหัส 5712103981
3.นางสาวจณิสชา อ่ำดอนกลอย รหัส 5712103840
4.นายสุดรัก ฤกษ์เย็น รหัส 5612103820
5.นางสาวชัชวานี ม่าเหล็ม รหัส 5712200240
6.นายสุนิวัติ เบ็ญจกรีฑา รหัส 5812200100
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลากพักการศึกษา ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองรอสภาฯ ให้มาติดต่อขอรับได้ที แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้นำส่งรูปให้นำรูปมาด้วย
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
 3.ประกาศชำระเงินค่าเทอม ภาค 1/59(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ทำรายการลงทะเบียน หรือเพิ่มรายวิชา หรือเปลี่ยน SEC ในระหว่างวันที่ วันที่ 4 ก.ค.59 ถึง 13 ก.ค.59 ให้นักศึกษาชำระเงินเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 14 ก.ค.59 เท่านั้น (เพราะการทำรายการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าว ไม่สามารถชำระเงินล่าช้าโดยการเสียค่าปรับได้)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ทำการลดรายวิชา หลังจากที่ไปโอนเงินค่าเทอมที่ธนาคารแล้ว และแผนกการเงินยังไม่ได้ตัดหนี้ในระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเงินคืนจาก ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนเอง แผนกการเงินจะไม่ดำเนินการยื่นเรื่องให้ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 5.แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มทส. และสบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ช่วงเช้า ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดังนั้น วันที่4-5 พ.ย. 2559 ซ้อมย่อย 6 พ.ย.2559 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาจะต้องรายงานในวันที่ 4 พ.ย. 2559 ภายในเวลา 7.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 6.ใบ Transcript หลักสูตรช่าง(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรช่าง ที่จบการศึกษาในภาค 3/2558 ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2559
 7.แจ้งให้ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่ 1)(ด่วนมาก)
ให้ นายปัจจ์ภพ อุดมนิธิภัคนนท์ นักศึกษาหลักสูตร AMEL รุ่นที่ 54 รหัส 5811300310 ให้ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย คืนที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113