ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันที่ 25 ก.ย.2562 สมาคม มทส. เดินทางมารับจองชุดครุย(ด่วนที่สุด)
วันที่ 25 ก.ย.2562 สมาคม มทส. เดินทางมารับจองชุดครุย ณ ห้องรับรอง ข้างหอประชุม 1 เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้จองชุดครุย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2562
 2.ระบบเช่า-ซื้อ ชุดครุย และเสื้อเบลเซอร์ เปิดบริการ รอบที่ 2(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ เช่า-ซื้อ ชุดครุย และเบลเซอร์ เปิดบริการ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ http://gown.sut.ac.th/index.php
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2562
 3.คำแนะนำการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ(ด่วนที่สุด)
1.นักศึกษาชาย แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ สบพ. ตัดผมให้เรียบร้อย ผมสีธรรมชาติ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังขัดมันให้เรียบร้อย
2. นักศึกษาหญิง แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ สบพ. ผมสีธรรมชาติ รองเท้าหนังมีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว (ไม่หัวแหลม) กระโปรงเสมอเข่า ควรตัดเล็บสั้น ไม่ควรทาเล็บ
ขอให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาในสถาบันฯ
เช่น ให้สวมสูทให้เรียบร้อย เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 4.กำหนดการรับประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และรับประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ วันพุธที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 7.00-8.00 น. ลงทะเบียน
แต่งชุดนักศึกษา สบพ. เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เริ่มฝึกซ้อม
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 7.30 - 8.30 น ลงทะเบียน.
แต่งกายชุดสูท สบพ. เวลา 8.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษาประจำที่นั่ง
เวลา 9.30 น. แขกรับเชิญและพนักงานประจำที่นั่ง
เวลา 10.00 น. พิธีมอบประกาศฯ นักศึกษาที่ไม่มาฝึกซ้อมในวันที่ 25 ก.ย. 2562 จะไม่มีสิทธิเข้ารับในวันที่ 26 ก.ย. 2562 และผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับประกาศฯ ในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อรับได้ที่ ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 5.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อ
1. ขออนุมัติเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป
(พร้อมแนบหลักฐาน)
2. ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นว่าที่ร้อยตรี
(แนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองขอแต่งตั้งยศ)
3. ขออนุมัติแต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ติดต่อยื่นคำร้องฯได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่
30 กันยายน 2562 หากมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อ ผทว. โดยตรงด้วยตนเอง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 6.ขอให้กรอกประวัตินักศึกษาด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้กรอกประวัติเว็ปไซต์ http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp มีรายชื่อดังนี้
1.5612100620 นายธัวริษฐ์ พินิตเกียรติสกุล
2.5912100770 น.ส.เบญจพร เครือนาค
3.5912200390 นายณัชพล บุญศิริสุขะพงษ์
4.6112100090 นายฐิติวัฒน์ วัฒนชาติ
5.6112101310 น.ส.ฐิติกานต์ คำหอม
6.6112102360 น.ส.ดวงอมร อภิญญนนท์
7.6211100250 นายจิณณวิทย์ อนันต์ปฎิเวธ
8.6212100940 น.ส.พนิตตา ร่มฉัตรทอง
9.6212200010 นายชนาธิป จันมาธิกรกุล
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 7.ใบ Transcript ตัวจริง เฉพาะหลักสูตร AVM/MM(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาค 3/2561 เฉพาะหลักสูตร AVM (ปกติและต่อเนื่อง)
และ MM ติดต่อขอรับ ใบ Transcript ตัวจริง ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2562
 8.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 มทส. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดาวโหลดเอกสารตามที่แนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 9.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 10.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาค 1/2562 ได้ดำเนินการจัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ในการสอบให้เรียบร้อย หากมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนให้รับ-ยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113