ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักสึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 ทุกราย ให้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสีย เมื่อสำเร็จการศึกษา ที่แผนกการเงินก่อนสอบปลายภาคเสร็จสิ้น ทั้งนี้แผนกการเงินจะคืนเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น หากนักศึกษามาแจ้งในภายหลังจะกล่าวหาว่าแผนกการเงินคืนเงินให้ช้าไม่ได้
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 2.เกรดบางรายวิชาของระดับ ป.ตรี/ป.โท ออกแล้ว
มีเกรดบางรายวิชาของระดับ ป.ตรี / ป.โท ออกแล้ว นักศึกษาที่ได้เกรด M หรือ I ให้ติดต่อ อ.ผู้สอน โดยด่วน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113