ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักสึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556 ทุกราย ให้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสีย เมื่อสำเร็จการศึกษา ที่แผนกการเงินก่อนสอบปลายภาคเสร็จสิ้น ทั้งนี้แผนกการเงินจะคืนเงินค่าประกันของเสียหายผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น หากนักศึกษามาแจ้งในภายหลังจะกล่าวหาว่าแผนกการเงินคืนเงินให้ช้าไม่ได้
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 2.เลื่อนสอบปลายภาค 3/2556(ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอแจ้งกำหนดวันเลื่อนสอบปลายภาค 3/2556 หลักสูตรป.โท/ป.ตรี/อนุปริญญา (AT) จากเดิมระหว่างวันที่ 27 มี.ค.2557-9 เม.ย.2557 เป็น ระหว่างวันที่ 9-12 และ 17-21 เม.ย.2557 และหลักสูตร CM/AI จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย.2557 เป็นวันที่ 2-12 พ.ค. 2557
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
 3.ประกาศสอบนอกตาราง(ล่าสุด)
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทราบ มีรายวิชาสอบนอกตารางเพิ่มเติมดังนี้ 980207 Principles of Economics / 941302 Introduction to Economics / 204109 Information System I / 921403 Flight Planning
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113