ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่พ้นสภาพประจำภาคเรียนที่3/2561
1)นายสิรภพ บุญพิทักษ์ รหัส6012100250
2)นายสงวนศักดิ์ แสงอยู่ รหัส6012103360
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2562
 2.นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียน3/2561 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30 เม.ย. 62 (หากนศ.ไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้าตามข้อบังคับของสถาบันฯต่อไป) ทั้งนี้ดูรายละเอียดและจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 3.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา รหัส5633200030
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2562
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AT และ หลักสูตร AMEL ที่สำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2561 สามารถมารับ ทรานสคริปต์ตัวจริงได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมนี้ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2562
 5.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นายรัชพล แก้ววิวัฒน์ รหัส6111200150
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2562
 6.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1)นายปริวัฒน์ ไชยนอก รหัส5512100690
2)นางสาวเบญญา ตั้งใจธรรมโชติ รหัส5612103020
3)นายวรสิทธิ์ ถะเกิงสุข รหัส5612101650
4)นายปรัชญา แก้วผลึก รหัส5812200320
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2562
 7.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1)นายกษิวรรธน์ ศรีสุทธาวิทย์ รหัส 6012102960
2)นายบัณฑิต ไตรอักษร รหัส5912100890
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2562
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 9.ประกาศ(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) กับ อาจารย์ Ashley สามารถจองเวลาเรียนได้ที่ ห้อง 226 อาคาร 1 ชั้น 2 ตามวันและเวลาเรียน ดังต่อไปนี้ เดือน : เมษายน / พฤษภาคม วัน : พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา : 1000-1130 / 1330-1500 จำนวน : กลุ่มละ 4-5 คน
ประกาศโดย   กอบ.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113