ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
รายวิชา 921407 Management of Aviation Training ของดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค 2557 ทั้ง 3 Section วันเรียนชดเชยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2557
 2.ขอพบนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
นายประทีป ปานปิ่น รหัส 5611100870 ,ให้นักศึกษาติดต่อที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 29 ก.ค.57 เนื่องจากมีปัญหาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2557 หากนักศึกษาไม่มาติดต่อจะถูกตัดรายวิชา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2557
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษา ที่ 1/2557 1) นายภูมิสิทธิ์ จงอัจฉริยกุล รหัส 5312100480 2)นายธรินทร์ กาญจนพงษ์ รหัส 5212101850 3) นายปธานิน สุบิน รหัส 5412101290 4) นายณัฐปคัลภ์ เสือน้อย รหัส 5612103780 5.) นายชยากร อินทบุตร รหัส 5512101550 6 ) นส.สุรีวัลย์ สินปรุ รหัส 56110090 ให้มาติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 4.ให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอเงินประกันของเสียหายคืน(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ จบหลักสูตรแล้ว และ นศ.ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินประกันของเสียหายคืน ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ซึ่งแผนกการเงินจะคืนเงินค่าประกันของเสียหายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 5.วันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.(ด่วนมาก)
วันที่ 17 ต.ค. 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 6.วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113