ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ และขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม ขอให้ยื่นคำร้องทั่วไปได้ที่แผนกทะเบียนฯ พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
 2.กำหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารในระบบ REG (ประวัตินักศึกษา) ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2563
 3.กำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน(เพิ่มเติม) 1/2563 AMEL(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (รหัส 611) และ หลักสูตรนายช่างภาคพ้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน รุ่นที่ 58 (รัหส 621) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แบ่งเป็น กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน สามารถชำระได้ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2563 ที่ แผนกการเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2563
 4.คำแนะนำในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
1. เนื่องจากประมาณ 3 ปีต่อจากนี้ อาคารสุรสัมมนาคาร ใช้ห้องพักให้แก่นักศึกษาพยาบาลของ มทส. จึงไม่มีห้องพักให้บัณฑิต สบพ. เข้าพัก ดังนั้น ในปีนี้นักศึกษา สบพ. ต้องจองห้องพักเอง โดยแนะนำขอให้นักศึกษาที่ไม่มีรถ ควรไปกับเพื่อนที่มีรถ เนื่องจากการเดินทางเข้า มทส. ต้องใช้รถ การจองห้องพักหรือรีสอร์ท สามารถจองผ่านมือถือได้สะดวก
2. การแต่งกาย ตั้งแต่วันซ้อมย่อย ชุดเครื่องแบบนักศึกษา สบพ. สำหรับบัณฑิตศึกษาใส่ชุดสุภาพ
3. วันซ้อมใหญ่ ใส่เครื่องแบบนักศึกษาและครุย เหมือนวันจริง
4. การจองชุดครุย หลังจากที่รายชื่อได้รับอนุมัติจากสภามทส. เรียบร้อย ผทว. จะส่งลิงค์การจองชุดครุยให้หน้าเวปนี้ต่อไป ค่าเช่าชุดครุย ราคา 2,100 บาท (ค่าเช่า 750 + ค่าประกัน 1,350 บาท) ค่าประกันจะได้รับคืนตอนคืนชุดครุย
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างรับพระราชทาน ฯ จองรูปรับปริญญา ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับกรอบรูปที่จอง มื้อกลางวัน มทส. แจกข้าวกล่อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
 5.ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 6-7 พ.ย. 2563 ซ้อมย่อย
วันที่ 8 พ.ย. 2563 ซ้อมใหญ่
รายละเอียดตาม Link ด้านบน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
1.หลักสูตร ป.โท ป.ตรี และ AT 2.หลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) 3.หลักสูตร AMEL รุ่นกลุ่ม 621 4.หลักสูตร AMEL รุ่นกลุ่ม 631
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 7.แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน ภายในวันที่ 11 ก.ค. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ แผนกการเงิน
สำหรับการทำรายการ เพิ่ม ลด ถอน นักศึกษาทำรายการตามปกติ สำหรับกรณีถอนรายวิชา (ติด W) แผนกทะเบียนและวัดผล จะแจ้งรายละเอียดในวันรับแบบถอนอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 8.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 9.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 10.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชา วัน เวลาสอบ ให้ครบถ้วน หากมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้- 25 กันยายน 2563
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113