ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นายบิตร พิเดช รหัส 5511301320 หลักสูตร AMEL
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 2.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพภาคเรียนที่ 1/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตาม LINK: รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
 3.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่3/2558 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นายปัญญาโรจน์ ปิยวรวงศ์ รหัส 5611300040 หลักสูตร AMEL
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
 4.ประกาศ : ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการและประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน-เวลา-ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบให้เรียบร้อย หากนักศึกษาคนใดมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2559
 5.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่1/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นายธนพัฒน์ งามวงษ์วาน รหัส 5711200120 หลักสูตร AT-AE2สมทบ นายนริศร อำภา รหัส 5811200780 หลักสูตร AT-AE3สมทบ และนายสันติภาพ บุญสุวรรณ์ รหัส 5811200840 หลักสูตรAT-AE3สมทบ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2559
 6.การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่ภาค 3/2559 เป็นต้นไป สบพ. จะไม่มีนโยบายพิจารณาคำร้อง ที่ชำระเงินล่าช้า แต่นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม จะสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน กรณีเสียค่าปรับได้ ตามข้อบังคับฯ ดังนั้น ขอให้นศ. ที่ไม่ได้เรียนตามแผนการเรียน วางแผนการเรียนโดยปรึกษาอ.ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการลงทะเบียนและการชำระเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2559
 7.ประกาศรายวิชาสอบนอกตาราง กลางภาค2/59(ด่วนมาก)
ในการสอบกลางภาค 2/ 59 มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากสอบในตาราง แก้ไขเป็นสอบนอกตาราง ได้แก่ 970303 - Air Legislations 981412 - Dangerous goods Regulations I 981413 - Dangerous goods Regulations II 922320 - Airport Operation II 982407 - Airport Operation Management
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2559
 8.ให้นักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 3/2558 และ1/2559 ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่ 1)(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียคืนที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตาม LINK : รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
 9.เชิญชวนนักศึกษา สบพ. จิตอาสา ไปร่วมงานจุดบริการ ปชช. ณ สนามหลวง
ด้วยระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2559- 1 ม.ค. 2560 ในนาม สบพ. ร่วมใจกันทำดีถวายในหลวง จุดบริการประชาชน คค. ที่หน้า ม.ศิลปากร จึงเชิญชวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ที่จะสมัครเป็นจิตอาสา ลงชื่อแยกตามวันที่ประสงค์ไปเป็นจิตอาสา ที่ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2559 แต่งกายชุดนักศึกษา สบพ. ค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113