ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.มทส. เปิดระบบเช่า - ซื้อชุดครุย แล้ว(ด่วนที่สุด)
สมาคม มทส. เปิดให้ว่าที่บัณฑิต เช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 2.ประกาศ เรื่อง การประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนทุกหลักสูตร สามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2557 โดยเมื่อทำการเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏเมนู "ประเมินอาจารย์" ขึ้นมา ให้นักศึกษาคลิกที่เมนูดังกล่าว แล้วเข้าทำการประเมินตามรายชื่ออาจารย์ที่ปรากฏ หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใดก็ตาม ผลการศึกษา(เกรด) ในรายวิชานั้นๆจะไม่ปรากฏ จนกว่าจะทำการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2557
 3.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้
14-15 พ.ย. 2557 ซ้อมย่อย
16 พ.ย. 2557 ซ้อมใหญ่
17 พ.ย. 2557 รับจริง
14 พ.ย. 2557 รายงานตัวภายใน 8.00 น. อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. นครราชสีมา ขอให้บัณฑิตดูรายละเอียดการฝึกซ้อม คำแนะนำ ขั้นตอน ได้เว๊ป มทส. Www.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
 4.การขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ขอให้มาติดต่อแจ้งความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย โดยแจ้งบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อธนาคาร - สาขา เลขที่บัญชี และชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่สถาบันการบินพลเรือน แผนกการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113