ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ.ที่มีรายชื่อไปนี้ติดต่อชำระเงินค่าส่วนต่างที่แผนกการเงิน(ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายสิทธิพันธ์ ธรรมประจำจิตต์ รหัส5812103050
2)นายสุชาครีย์ นุ่นแก้ว รหัส5812100500
3)นายศุภฤกษ์ วัฒนานุพันธ์ รหัส5812100480
4)นายพุฒธิธร ดีแซว รหัส5911200320
นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อชำระเงินค่าส่วนต่างที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 18 พ.ค. 61
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2561
 2.ขอให้นศ.แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1.นายนครินทร์ อินต๊ะพันธุ์ รหัส6011100080
2.นายพรต สีชมภู รหัส6011100520
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2561
 3.หลักสูตร AT เลื่อนเปิดเรียนภาค 1/2561 เร็วขึ้น(ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ทั้ง AT-AE และ AT-AI จากเดิม 9 ก.ค. 2561 เป็นวันที่ 18 มิ.ย.2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 4.นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียนที่3/2560 ให้เสร็จนสื้นภายในวันที่ 4 พ.ค. 61 (หากนศ.ไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้าตามข้อบังคับของสถาบันฯต่อไป) ทั้งนี้ดูรายละเอียดและจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 5.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2560 แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายภูริฉัตร โชติสกุล รหัส5912101990
2)นางสาวชัซวานี ม่าเหล็ม รหัส5712200240
3)นายปฏิภาณ อิ่มพูล รหัส5712200360
นศ.สามารถแจ้งเลขบัญชีโดยสำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อนศ.ส่งมาที่อีเมล finance_catc@hotmail.com หรือ แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2561
 6.=> คู่มือการลงทะเบียน <=(ด่วนที่สุด)
คู่มือการใช้ระบบและการลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 7.ตารางสอบปลายภาค 3/2560 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาค 3/2560 ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา สอบในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้หากมีนักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2561
 8.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา    แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113