ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาลงทะเบียนชื่อรายวิชาเหมือนกันแต่ผิดรหัส(ด่วนที่สุด)
ด้วย มีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเหมือนกันแต่ผิดรหัส ขอให้นักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 551 ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร จากหน้าตรวจสอบจบ ด่วนที่สุด เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาบางคนลงรายวิชาเหมือนกันแต่ผิดรหัส เช่น เดิมลงรหัสวิชา 922322 Airport Rules and Regulations และติด W ไว้ ต่อมาในภาค 1/2558 ลงรหัสวิชา 982405 Airport Rules and Regulations วิชารหัส 982405 จะไปแสดงในหน้าตรวจสอบจบในวิชาเลือกเสรี กรณีนี้ถือว่านักศึกษาลงผิดรหัส และหากเกรดออกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ ผทว. จึงขอให้นักศึกษารหัส 551 ทุกหลักสูตร ตรวจสอบโครงสร้างจบ จากหน้าตรวจสอบจบ หากมีสงสัยขอให้ติดต่อ ผทว. ภายในวันที่ 9 ก.ย. 2558 หากนักศึกษาลงทะเบียนผิดรหัส จะส่งผลต่อการจบการศึกษา ทำให้ไม่สามารถจบการศึกษาตามแผนได้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 2.ให้นักศึกษามารับเงินคืน(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่มีรายชื่อดังนี้รับเงินคืนที่แผนกการเงินภายในวันพุธที่ 2 ก.ย.58 1.นายจักรภัทร คารวพงศ์ หลักสูตร AT-AI-2 รหัส 5711100080 2.นายภคพล พลวัฒน์ หลักสูตร APM-14 รหัส 5512100110 3.นายอัครัช ลีนะวัต หลักสูตร AVM-16 รหัส 5712103190 4.นางสาวสุดารัตน์ พรหมคง หลักสูตร AEE-5 เทียบโอน รหัส 5812103290
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 3.แผนผังที่นั่งสอบสำหรับงานรับประกาศนียบัตรของสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในวันรับประกาศนียบัตร โปรดตรวจสอบและนั่งตามแผนผังที่นั่งสำหรับรับประกาศนียบัตรตามที่กำหนด
ประกาศโดย   Admin   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 4.การแต่งกายในวันซ้อมและวันรับประกาศ(ด่วนที่สุด)
การแต่งกายในวันซ้อม ให้ผู้สำเร็จการศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา กรณีทำงานแล้ว ให้แต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรงเท่านั้น วันจริงสวมเครื่องแบบนักศึกษาและสวมสูท สบพ. ทับพร้อมผูกเนคไท สบพ. ขอให้ผู้สำเร็จชายตัดผมให้เรียบร้อย และผมสีดำหรือสีธรรมชาติทุกคน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2558
 5.กำหนดการรับประกาศนียบัตร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ฝึกซ้อม
เวลา 7.00-8.00 น. รายงานตัว ณ ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์
เวลา 13.00-13.30 น.รายงานตัว ณ จุดเดิม
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 รับจริง
เวลา 7.00-8.00 น. รายงานตัว
เวลา 9.00 น. มอบประกาศนียบัตร
ผู้ใดไม่มาซ้อมในวันที่ 3 ก.ย. 2558 จะถูกตัดสิทธิ์ในวันเข้ารับทันที
เพราะ ผทว.จะต้องดึงประกาศฯ ออก ยกเว้น ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาซ้อม
ผู้ใดประสงค์จะลาวันซ้อม ขอให้ยื่นคำร้องพร้อมแนบหลักฐานผ่าน อ.ที่ปรึกษา หรือส่งแฟกซ์ได้ที่ ผทว. 022726113 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2558 นี้
ส่วนที่นั่งวันมอบประกาศฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
หลักสูตรช่าง/ AE/AEE/ATC ที่นั่งอยู่ หอประชุม 1
และ ACM/APM หลักสูตร AVMc ใหม่ อยู่อาคารเอนกประสงค์
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 6.นักศึกษาที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาเป็นปีถัดไป(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาเป็นปีถัดไป ขอให้ติดต่อ ผทว. เพื่อยื่นคำร้อง หรือส่งทางเมล์ Registrar@catc.or.th พร้อมหลักฐานที่ขอเลื่อนรับ เช่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็แนบหลักฐานเกี่ยวกับการตอบรับจากม. หรือลาอุปสมบท ก็แนบใบรับรองจากทางวัด เป็นต้น โดยให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้สอบถามทางเมล์ดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกัน และขอให้นักศึกษาติดตามข่าวทางเว๊ป มทส.ด้วยอีกทางหนึ่ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 7.Link เกี่ยวกับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรปีที่แล้ว(ด่วนมาก)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2557
สามารถเข้าไปดูเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรปีที่แล้วเพิ่มเติม
ได้ที่ http://web.sut.ac.th/2012/event/graduate2014/
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
 8.ระบบเช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว(ด่วนมาก)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สามารถทำรายการเช่า-ซื้อชุดครุย พร้อมชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ผ่านระบบเช่า-ซื้อชุดครุย >>http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
หน้าเพจสำหรับติดตามข่าวสาร>>https://www.facebook.com/GownSUTA
และขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ไปขอรับชุดครุยในวันที่ 10 ต.ค.2558 ด้วย
หากนักศึกษาไม่จองภายในกำหนดเวลา ระบบจะปิดอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 9.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา 2557 ณ มทส. โดยนักศึกษาต้องถึง มทส.ในวันที่ 10 ต.ค. 2558 ก่อนเวลา 8.00 น. ซึ่งวันที่ 10-11 ต.ค. 2558 ซ้อมย่อย 12 ต.ค. 2558 ซ้อมใหญ่
กำหนดการรับปริญญาบัตร นักศึกษาดูรายละเอียดได้ผ่านทางเวป มทส. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ผทว. หรือทางเมล์ Registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 10.มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาเดินทางไป มทส.เอง และขอให้เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณการดังนี้
มื้อกลางวัน มทส.เลี้ยงข้าวกล่อง วันที่ 11 ต.ค. 2558 สบพ.เลี้ยงฉลองฯ
นอกนั้นมื้ออื่นนักศึกษาหาทานเอง และจะมีค่าจองรูปรับพระราชทานปริญญาบัตรอีกอย่างต่ำน่าจะประมาณ 3,000 บาท นักศึกษาควรเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (กรณีนักศึกษาที่จองห้องพักแล้ว)
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113