ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คำแนะนำในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต สบพ. สามารถอ่านคำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 ตาม link หรือต้องการกำหนดการฝึกซ้อม ก็สามารถดาวน์โหลดได้ และขอให้ตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ เวป ศูนย์บริการการศึกษา มทส. เวป http:// reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 2.ให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่1/2560 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายโสภณ นันต๊ะ รหัส5611100980
2)นายสุรวิทย์ สุขเกษม รหัส5611100570
ติดต่อแจ้งเลขบัญชธนาคารเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืนที่แผนกการเงินหรือ E-mail finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 3.คำแนะนำในการเข้าพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
1. บัณฑิตชาย ตัดผมรองทรงเท่านั้น สีผมธรรมชาติ รองเท้าห้ามมีโลหะ
ห้ามผูกเชือก ห้ามหัวแหลม ถุงเท้าสีดำ
2. บัณฑิตหญิง ผมสีธรรมชาติ รองเท้าหนังหุ้มส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
หัวไม่แหลม กระโปรงเสมอเข่า ตัดเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ ต้องสวมถุงน่องทุกวัน
วันที่ 28-29 ต.ค. 2560 จะมีค่าใช้จ่ายในการจองรูปถ่าย
ของการรับพระราชทานปริญญา ราคาประมาณ 2000-3000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายวัน
3. วันแรก ให้แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา สบพ. ประดับเครื่องหมายและติดเข็ม และอาร์มให้เรียบร้อย พร้อมเข็มขัด วันต่อๆ ไปให้สวมสูท สบพ.ด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2560
 4.นศ.ทุนกรอ.และกยศ.กรุณาแจ้งเลขบัญชี(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่สำรองจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุกรุณาแจ้งเลขที่บัญชี
1)นายอธิวัฒน์ วาดอักษร รหัส5712102430
2)นส.ณัฐสินี ทวีวิทย์ชาคริยะ รหัส5812100660
3)นายวชิรวิทย์ ดนตรี รหัส5812101150
4)นส.ศรัณย์พร รักษา รหัส5812102480
5)นส.จิดารัตน์ ปานเนียม รหัส5812100770
6)นส.ฐิติฐ์วรดา วงษ์ฤทธิ์ รหัส5712102420
สามารถแจ้งได้ที่แผนกการเงิน หรืออีเมล finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2560
 5.นศ.ที่ได้รับทุนGolden Wing Award แจ้งเลขบัญชีที่แผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ได้รับทุนGolden Wing Award ภาคเรียนที่ 3/2559
กรุณาแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินที่แผนกการเงิน หรืออีเมล finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2560
 6.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นส.ภวิษย์พร เชื้อทอง รหัส5812200070
2)นส.ดรัลพร อิ่มสมบัติ รหัส5812200140
3)นายปวิช กุลธนนนทจิตร รหัส5812200150
4)นายยศธพัทธ์ กุลวงษ์วาณิชย์ รหัส5812200180
5)นายกุลวิชญ์ ง่วนย่อง รหัส5812200260
6)นส.อารดา ปานสมทรง รหัส5812200290
7)นส.กมลลักษณ์ ปาดสี รหัส5812200300
8)นส.วัสส์พร บาบา รหัส5812200360
9นายธนินทร์ พัฒนศิริ รหัส5812200370
นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงิน ภายในวันที่6 ต.ค.60
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 7.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวชนิกานต์ มณีใส รหัส5913200120
2)นางสาวชมพิชาน์ ดวงอุปะ รหัส5913200130
3)นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสองสี รหัส5913200160
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 8.ขอให้นศ.แจ้งเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1)นายปานเทพ สุริยันต์ รหัส5912102990
2)นายเมธาสิทธิ์ บุนนาค รหัส5912102230
3)นายจิรเดช กาญจนสุวรรณ รหัส5812103660
4)นางสาวพิมพ์รภัช วงศ์พัฒนาชูโชค รหัส5912100140
5)นางสาวชุญาพร พรมวังขวา รหัส5912100900
6)นายธนทัต ชูศรี รหัส5912101250
7)นายญาณกิตติ์ ไกรสูรศรี รหัส5912101840
8)นายเอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ รหัส5912102110
นศ.สามารถแจ้งได้ที่แผนกการเงิน หรืออีเมล finance_catc@hotmail.com
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2560
 9.ติดต่อรับเงินคืนลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2560(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2560 กรุณาติดต่อแจ้งเลขบัญชีธนาคารที่แผนกการเงิน เพื่อขอรับเงินค่าลดรายวิชาคืน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2560
 10.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นายวรพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ รหัส5911300200
นศ.สามารถสำเนาบัญชีธนาคารส่งมาที่เมล finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2560
 11.ขอพบนศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้(ด่วน)
1)นายภานุวัฒน์ ขอดอนุ รหัส5911100710
2)นายสรวิศ นิลสินธพ รหัส5911101100
3)นายนภัส เย็นวัฒนา รหัส6011100120
กรุณามาพบที่แผนกการเงินด่วน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2560
 12.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก  แบบฟอร์มถอนรายวิชา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113