ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2558(ด่วนที่สุด)
1.นายมนตรี อุปสาร รหัส 5812200110 2.นายพงศธร การะเกตุ รหัส 5711200250 3.นายณัฐพล อุดมสุข รหัส 5512100060 4.นายเฉลิมเกียรติ ซอประเสริฐ รหัส 5811300670 5.นายธนกร สุขกลับ รหัส 5812103720 6. นางสวโศจิรัตน์ เรืองรังษี รหัส 5812101630 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อชำระเงินที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 27 พ.ค.2559 หากนักศึกษาไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯจะตัดสิทธิ์ ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบปลายภาค และจะดำเนินการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้าต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษที่ 1/2559 ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองวิชาบริหารการบิน ให้ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาได้ที่ กองวิชาบริหารการบิน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
 3.นศ.ทุน กยศ.และ กรอ.(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียนที่ 3/2558 ได้ที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 หากนักศึกษาไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้าตามระเบียบต่อไป (ดูรายชื่อและจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มได้ที่แผนกการเงิน)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน และ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร บัดนี้ได้ดำเนินการจัดตารางสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทุกท่านทำการตรวจสอบตารางสอบของตนเอง หากนักศึกษาท่านใดมีตารางสอบซ้ำซ้อน ให้ดำเนินการติดต่อขอรับ และ ยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2559
 5.ตารางการสอบปลายภาค 3/2558 ใหม่(ด่วนที่สุด)
ด้วยในวันที่ 2-3 มิ.ย. 2559 สบพ.กำหนดให้มีการทุกบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันสถาปนา ในช่วงวันดังกล่าว ดังนั้น สบพ. จึงกำหนดตารางสอบปลายภาค 3/2558 หลักสูตร AT /AVM/ AEE/AE และ MM จากเดิมระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2559 - 6 มิ.ย. 2559 เป็น ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2559 ถึง 6 มิ.ย. 2559 โดยงดใช้ห้องสอบของวันที่ 2 -3 มิ.ย. 2559 เฉพาะห้องประชุม 1 และอาคารเอนกประสงค์
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2559
 6.ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเงินที่โอนเกิน(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแผนกการเงิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน ภายในวันที่ 31 พ.ค.59 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ LINK:รายชื่อนักศึกษาโอนเงินเกิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 7.แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มทส. และสบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ช่วงเช้า ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดังนั้น วันที่4-5 พ.ย. 2559 ซ้อมย่อย 6 พ.ย.2559 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาจะต้องรายงานในวันที่ 4 พ.ย. 2559 ภายในเวลา 7.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113