ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 27-28 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมย่อย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมใหญ่
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับจริง เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 2.จองห้องพักช่วงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะจองห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร
ห้องนอน 4 คน ห้องละ 1,500 บาทต่อคืน 3 คืน เป็นเงิน 4,500 บาท
ห้องนอน 3 คน ห้องละ 1,250 บาทต่อคืน 3 คืน เป็นเงิน 3,750 บาท
ขอให้ติดต่อ ผทว. โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 3.จองหรือซื้อชุดครุย(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถจองชุดครุย ผ่านระบบ มทส. ได้ ระหว่างวันที่ 3-30 ก.ย. 2561 ได้ที่ http://gown.sut.ac.th/
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2561
 4.นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาค 1/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังนี้
1.นายปัณณพงศ์ คงมั่น รหัส 5722100071
2.นายธีรโชติ มานิตยกุล รหัส 5812100680
3.นายธนายุต คหินทรพงศ์ รหัส 5912200380
4.นส.พรทิพย์ วัฒนาเพิ่มพูล รหัส 5912102310
5.นายปรัชญา ชุมสอน รหัส 5912102650
6.นายณัชพล ภู่นวล รหัส 6012101330
7.นายอัฑฒวิชญ์ อุย รหัส 6012102410
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2561
 5.นศ.ที่พ้นสภาพประจำปีการศึกษา1/2561 กรุณาติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายวีระยุทธ์ แก้วพยศ รหัส5712200120
2)นางสาวปารณีย์ โกยทา รหัส5712200340
3)นายภาณุวัฒน์ ขาวสบาย รหัส5712200400
4)นายพุฒิโชติ นาคเอี่ยม รหัส5712200060
5)นายจีรัฐ จันทร์เทวี รหัส5712200070
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2561
 6.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพเมื่อสิ้นภาคเรียนที่3/2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายพงศกร ศิลปภักดี รหัส6011100660
2)นายปิติพัฒน์ ไทรวัฒนะศักดิ์ รหัส6012101810
3)นายศศิวัฒน์ วัฒนาวรพันธ์ รหัส6012101880
4)นายเมธิพงษ์ สืบสำราญ รหัส6012103440
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2561
 7.นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561 แผนกการเงินจะดำเนินการคืนเงินลดรายวิชา โดยโอนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 61
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2561
 8.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2560 ติดต่อแผนกการเงินเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายศุภฤกษ์ สุขเกษม รหัส6012101450
2)นายธีรพล ผินเผือก รหัส6012103110
3)นายพงศ์รภัส เพชรนุ้ยณพงศ์ รหัส5912101260
4)นายศิรภัทร ทองเทศ รหัส5912103420
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 9.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายพิชญุศ ผลพันธิน รหัส5812102850
2)นายกฤษกร ธนสารธิติ รหัส5712103200
3)นายภูริทัต ณรงค์ รหัส5711300230
4)นายทิติวัฒน์ สว่างอารมย์ รหัส5512101000
5)นางสาวกัลยกร เลิศพัฒน์พงศ์กุล รหัส5512101050
6)นายวศิน จันทร์อินทร์ รหัส5512103780
7)นางสาวภคพร ตริณตระกูล รหัส5512100760
8)นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน รหัส5512102130
9)นางสาวสุชาวลี ยิ้มแฉล้ม รหัส5512100240
หากนศ.ไม่ติดต่อภายในวันที่31 ต.ค. 2561 เงินดังกล่าวตกเป็นของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 10.วันมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
สบพ. ได้กำหนดวันที่ 28 ก.ย. 2561 เป็นวันมอบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สบพ. ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2561
 11.=>Download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561.pdf <=(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 12.ขอพบนักศึกษาด่วน
ขอพบ นักศึกษาชื่อ น.ส.เพชรไพลิน จิตจรูญ ด่วน นักศึกษาท่านใดสามารถติดต่อ รบกวนแจ้ง ผทว. ด้วย ขอบคุณค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2561
 13.ตารางสอบกลางภาค 1/2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ห้องสอบ และเลขที่นั่งให้เรยบร้อย นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2561
 14.ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นป.ตรี ปี 2561
ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้น ป.ตรี ปี 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สบพ. จึงขอให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกคน ดาวน์โหลด เนื่องจากในคู่มือนักศึกษาที่อยู่ในแผน CD เป็นข้อบังคับฯ ปี 2546 ซึ่งมิได้บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 611 ประกอบทาง มทส. เพิ่งจัดส่งมาให้ สบพ. จึงขอแจ้งนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ป.ตรี ทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ปี 2561 ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 15.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113