ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Announcement(ด่วนที่สุด)
On Monday 25 August, 2014 Time 17.00- 20.00 Subject 202101 Logical Thinking will Be cancelled. Further Information will be Announced later.
ประกาศโดย   Aviation Management Division   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 2.จองห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับป.ตรี ทั้งภาคปกติ และต่อเนื่องทุกหลักสูตร ที่ประสงค์จะจองห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร มทส. ในระหว่างการรับพระราชทานปริญญาบัตร เข้าพักวันที่ 14 พ.ย. 2557 ออกวันที่ 17 พ.ย. 2557 ให้ติดต่อ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ส.ค. 2557 นอนห้องละ 4 คน ราคาห้องละ 1,500 บาทต่อคืน พร้อมอาคารเช้า และค่าโอนเงินห้องละ 10 บาท ให้นักศึกษาชำระเงินในวันจอง เวลาทำงาน 8.30 - 15.30 น. ที่ ผทว. ห้องพักมีจำนวน 50 ห้อง ณ วันที่ 21 ส.ค. 57 เหลือ 4 ห้อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
 3.มทส. เปิดระบบเช่า - ซื้อชุดครุย แล้ว(ด่วนที่สุด)
สมาคม มทส. เปิดให้ว่าที่บัณฑิต เช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 4.ว่าที่บัณฑิตที่ประสงค์เลื่อนรับปริญญาในปีถัดไป(ด่วนมาก)
ว่าที่บัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาในปีถัดไป ให้ติดต่อ ผทว. พร้อมหลักฐานแนบ ยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 19 ก.ย. 2557
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 5.ว่าที่บัณฑิตที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ(ด่วนมาก)
ว่าที่บัณฑิตระดับป.ตรี ที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้ง ที่ ผทว. ภายในวันที่ 19 ก.ย. 57
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 6.แจ้งกำหนดรับเงินคืนค่าลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/57(ด่วนมาก)
นศ.ที่ลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/57 ติดต่อรับเงินคืนที่แผนกการเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 -22 ส.ค.57 ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดง 1 ฉบับ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   13 สิงหาคม 2557
 7.ประกาศสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับการเช่าครุย(ด่วนมาก)
ทางสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ฝากประกาศว่า สมาคมศิษย์เก่า มทส. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก มทส. ในการจำหน่าย-ให้เช่าชุดครุย/เสื้อเบลเซอร์ และเข็มวิทยฐานะของ มทส. แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้บริษัท และร้านค้าจำหน่าย-ให้เช่าชุดครุย/เสื้อเบลเซอร์ และเข็มวิทยฐานะของ มทส. โดยมิได้รับอนุญาต จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 8.เปลี่ยนบัตรนักศึกษา(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกหลักสูตรทั้งภาคปกติและต่อเนื่อง ที่จะจบการศึกษาในภาค 3/2557 และหลักสูตร AI / CM ที่จะจบในภาค 1/2557 ติดต่อ ผทว. เพื่อขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก สบพ. ปรับการปิดภาคเรียน จึงกระทบกับวันหมดอายุของนักศึกษา ขอให้ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ส.ค. 2557
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 9.วันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.(ด่วนมาก)
วันที่ 17 ต.ค. 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 10.วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113