ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอพบด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด)
ขอพบ นายสิรธีร์ เพ่งพันธ์พัฒน์ รหัส 5912103791 และ นายภวินท์ ประทุมพงษ์ รหัส 5812102590 นายพรรษวุฒิ กลัดแก้ว รหัส 5812100760 นายพันธการณ์ เติมศิวะวงศ์ รหัส 5812101060 ด่วนที่สุด ที่แผนกทะเบียนและวัดผล
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของ สบพ.(ด่วนที่สุด)
ขอให้ ว่าที่ บัณฑิต สบพ. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ เวีป มทส. Reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 3.กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
 4.ประกาศ นศ.ทุน กยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุน กยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่าง ภาคเรียนที่ 1/2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 (หาก นศ.ไม่ชำระเงินภายในกำหนดสถาบันฯ จะดำเนินคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้า และตัดสิทธิ์สอบปลายภาค ที่ 1/2559 ) ให้นักศึกษาดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2559
 5.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีความประสงค์จะขอยื่นขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็น "ว่าที่ร้อยตรี" และ แต่งกายมุสลิม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่น(คำร้องทั่วไป)ภายในวันที่ 7 ต.ค. 2559
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2559
 6.แจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
มทส. ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มทส. และสบพ.ในฐานะสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 2559 ช่วงเช้า ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดังนั้น วันที่4-5 พ.ย. 2559 ซ้อมย่อย 6 พ.ย.2559 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาจะต้องรายงานในวันที่ 4 พ.ย. 2559 ภายในเวลา 7.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 7.รับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาในภาค 2/2558 และ 3/2558 ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ ผทว. โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 8.ขอพบนักศึกษา
ขอพบ สมเกียรติ พสุพสุธา ใครติดต่อได้แจ้ง ผทว. ด่วน ขอบคุณค่ะ เรื่องรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
ประกาศโดย   หทว.   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113