ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท(ด่วนที่สุด)
หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ จะลงทะเบียนในรายวิชา 987400 Thesis ให้นักศึกษากดปุ่มลดทะเบียน และ ดีงรายรายวิชา หลังจากจากนั่น จะมีปุ่มปรากฎขึ้น 2 ปุ่ม เหนือจำนวนหน่วยกิต คือ "ปกติ" และ "พิเศษ" ให้เลือก คลิ๊กที่ "พิเศษ" แล้วเลือกระบุจำนวนหน่วยกิตที่ต้องการลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับของการลงทะเบียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2557
 2.การลงทะเบียนทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ด้วย ผทว. ได้ตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษาบางคนในหลักสูตรเดิม ลงทะเบียนในรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ในชื่อวิชาเดียวกันแต่คนละรหัส กรณีนี้ขอให้นักศึกษาติดต่อ ผทว.ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง เนื่องจากว่า หากนักศึกษาลงตามกรณีดังกล่าว รายวิชาจะไปเป็นเลือกเสรีทันที อาจจะทำให้รายวิชาที่นักศึกษาลงเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนไม่ครบตามหลักสูตรเดิม และทำให้ไม่จบตามหลักสูตร จึงขอให้นักศึกษาหลักสูตร AVM เดิมระมัดระวังการลงทะเบียนทุกคน โดยให้ตรวจสอบจบจากโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ ผทว.โดยตรงภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557 ซึ่งเป็นวันเพิ่มวันสุดท้าย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดตามแผน เหมือนกันทุก Section ในทุกรายวิชา เช่น รายวิชา A ลง Section 2 ก็ต้องลง รายวิชา B Section 2 เหมือนกัน
(สำหรับ หลักสูตร AVM รายวิชา 951106 English III ให้เลือกลง ดังต่อไปนี้ รายวิชา หลัก Section 1 .ให้เลือกลงรายวิช 951106 Section 1 2 3 Section 2 .ให้เลือกลงรายวิช 951106 Section 4 5 6 Section 3 .ให้เลือกลงรายวิช 951106 Section 7 8 9
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
 4.มทส. เปิดระบบเช่า - ซื้อชุดครุย แล้ว(ด่วนที่สุด)
สมาคม มทส. เปิดให้ว่าที่บัณฑิต เช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 5.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้
14-15 พ.ย. 2557 ซ้อมย่อย
16 พ.ย. 2557 ซ้อมใหญ่
17 พ.ย. 2557 รับจริง
14 พ.ย. 2557 รายงานตัวภายใน 8.00 น. อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. นครราชสีมา ขอให้บัณฑิตดูรายละเอียดการฝึกซ้อม คำแนะนำ ขั้นตอน ได้เว๊ป มทส. Www.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
 6.การขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ขอให้มาติดต่อแจ้งความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย โดยแจ้งบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อธนาคาร - สาขา เลขที่บัญชี และชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่สถาบันการบินพลเรือน แผนกการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113