ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทีมีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ของกองวิชาบริหารการบิน ส่งใบคำร้องขอเปิดรายวิชาพร้อมแนบเอกสารตรวจสอบจบทั้งหลักสูตรวิชาที่ปริ้นต์จากเว๊ปทะเบียนส่งมาให้กองวิชาบริหารการบิน อาคาร 13 ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จตถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2561
 2.ประกาศตารางสอบปลายภาค1/2561(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อวัน เวลาสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบให้เรียบร้อย หากนักศึกษาคนใดมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2561
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2561
 3.นศ.ทุนกรอ.และกยศ.ภาคเรียนที่1/2561(ด่วนที่สุด)
นศ.ทุนกรอ.และกยศ.ภาคเรียนที่1/2561
กรุณารอประกาศชำระเงินค่าส่วนต่างจากแผนกการเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 4.นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียนที่1/2561 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 ต.ค. 61 (หากนศ.ไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้า ตามข้อบังคับของสถาบันฯต่อไป) ทั้งนี้ดูรายละเอียดและจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 5.นศ.พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1)นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ รหัส5613200380
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2561
 6.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน ด่วน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวปวีณา บวบจิตร รหัส6012103460
2)นายวิสาข์ สีหะ รหัส5912102780
3)นายวรพล นาวาพันธ์ รหัส6012102800
4)นางสาวกมลชนก โตอินทร์ รหัส6012103660
5)นายอัศฎาวุฒิ สังข์ทอง รหัส5812200060
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
 7.นศ.พ้นสภาพที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน ด่วน (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1)นายธีรพล ผินเผือก รหัส6012103110
2)นายพงศกร ศิลปภักดี รหัส6011100660
3)นายเมธิพงษ์ สืบสำราญ รหัส6012103440
4)นายภาณุวัฒน์ ขาวสบาย รหัส5712200400
5)นายพุฒิโชติ นาคเอี่ยม รหัส5712200060
6)นายจีรัฐ จันทร์เทวี รหัส5712200070
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
 8.กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 27-28 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมย่อย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมใหญ่
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับจริง เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 9.3-30 ก.ย. 2561 เปิดรับจองครุย รอบ 2 ของ มทส.(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สบพ. สามารถจองชุดครุย ผ่านระบบ มทส. ได้ ระหว่างวันที่ 3-30 ก.ย. 2561 ได้ที่ http://gown.sut.ac.th/
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2561
 10.นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561 แผนกการเงินจะดำเนินการคืนเงินลดรายวิชา โดยโอนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 61
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2561
 11.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายพิชญุศ ผลพันธิน รหัส5812102850
2)นายกฤษกร ธนสารธิติ รหัส5712103200
3)นายภูริทัต ณรงค์ รหัส5711300230
4)นายทิติวัฒน์ สว่างอารมย์ รหัส5512101000
5)นางสาวกัลยกร เลิศพัฒน์พงศ์กุล รหัส5512101050
6)นายวศิน จันทร์อินทร์ รหัส5512103780
7)นางสาวภคพร ตริณตระกูล รหัส5512100760
8)นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน รหัส5512102130
9)นางสาวสุชาวลี ยิ้มแฉล้ม รหัส5512100240
หากนศ.ไม่ติดต่อภายในวันที่31 ต.ค. 2561 เงินดังกล่าวตกเป็นของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 12.วันมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
สบพ. ได้กำหนดวันที่ 28 ก.ย. 2561 เป็นวันมอบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สบพ. ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2561
 13.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีมอบประกาศนียบัตรและรายชื่อที่นั่งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีมอบประกาศนียบัตรและรายชื่อที่นั่งผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2561
แถว A1-A11 ที่นั่งหอประชุม 1 แถว B1-B15 ที่นั่งอาคารเอนกประสงค์
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 14.ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นป.ตรี ปี 2561
ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้น ป.ตรี ปี 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สบพ. จึงขอให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกคน ดาวน์โหลด เนื่องจากในคู่มือนักศึกษาที่อยู่ในแผน CD เป็นข้อบังคับฯ ปี 2546 ซึ่งมิได้บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 611 ประกอบทาง มทส. เพิ่งจัดส่งมาให้ สบพ. จึงขอแจ้งนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ป.ตรี ทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ปี 2561 ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 15.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113