ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินการพร้อมประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาทุกท่านสามารถตรวจสอบรายวิชา และวัน-เวลาสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน สามารถรับ และยื่นคำร้องสอบซ้าซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113