ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาคาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้
1.นางสาวกชมน ชอบทำกิจ รหัส 6312100670
2.นางสาวบุญสิตา อัตศรี รหัส 6412101430
3.นางสาวธนพร โพธิ์ศรีทอง รหัส 6412101920
4.นายเตชิน ตรัง รหัส 6312102470
5.นายญาณสัณห์ สุวรรณรัตน์ รหัส 6412102280
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันจันทร์ที่ 1 7 มกราคม 2565 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2565
 2.ขอให้นักศึกษาหลักสูตร AMEL-B1A-58 แจ้งจบการศึกษาด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นรหัส 621 ขึ้นทะเบียนแจ้งจบการศึกษาประจำภาค 3/2563 ที่แผนกทะเบียนและวัดผลโดยด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ << ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2565
 3.แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดนี้ "><< แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2565
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มารายงานตัวในรอบ Early Recruitment และรอบ Portfolio ที่ยังไม่ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถส่งผลคะแนนได้ที่อีเมลล์ engandgened@catc.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษใดๆ สถาบันการบินพลเรือนสามารถจัดสอบให้ได้ (สอบ CEFR แบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 300 บาท)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 617 7115 หรืออีเมลล์ engandgened@catc.or.th
ประกาศโดย   กวอ.   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2565
 5.ประกาศเรื่องการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ 3/2564 ขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องภายในกำหนด โดยศึกษารายละเอียดและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ สบพ. ประกาศ ดังนี้
1. หลักสูตร ป.โท / ป.ตรี / อนุปริญญา AT-AE และ AT-AI ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ภายใน 21 ม.ค. 2565
2. หลักสูตร AMEL ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ภายใน 14 ก.พ. 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 ธันวาคม 2564
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 7.สำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของนักศึกษาในสังกัดกองวิชาบริหารการบิน(ด่วนที่สุด)
กองวิชาบริหารการบินขอสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของนักศึกษา เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานนิรภัยและอาวชีวอนามัย ของสถาบันการบินพลเรือน จึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการกรอกแบบสำรวจในลิงค์ดังกล่าว แบบสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของนักศึกษากองวิชาบริหารการบิน

ด่วน

ประกาศโดย   กวบ.   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 8.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 9.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 10.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 11.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 12.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 13.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 14.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams(ด่วนมาก)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6412100520 จะได้ username: 6412100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113