ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Announcement(ด่วนที่สุด)
Subject 960302/941105 Aviation Technical English II Mid-Term Schedule will be postponed. Further Information will be announce later. P.S No Mid-Term Test on December,19 2014 in This Subject.
ประกาศโดย   Aiation Techmical English Division   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 2.แจ้งคืนเงินค่าลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557 รับเงินคืนที่แผนกการเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยนำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดง 1 ฉบับ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 3.Announcement(ด่วนที่สุด)
Subect 922320 Airport Operation II will have no mid-term test in Trimester 2/2014
ประกาศโดย   Aviation Management Division   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2557
 4.วันที่ 29 ธ.ค. 2557- 2 ม.ค. 2558 นักศึกษาหยุด(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรป.ตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตร AT ทั้งภาคปกติ ต่อเนื่อง และสมทบ ปฏิทินการศึกษาให้หยุดการเรียนระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2557-
2 ม.ค.2558 เทศกาลปีใหม่ ขอให้นักศึกษาแจ้งอ.ผู้สอน(อ.พิเศษ)ด้วย
เพราะสถาบันชดเชยเวลาเรียนไว้ให้แล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 5.วันหยุดของหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AMEL ปฏิทินการศึกษาให้หยุดระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2557-1 ม.ค. 2558 เทศกาลปีใหม่
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 6.หนังสือรับรองรอสภา(ด่วน)
นักศึกษาระดับป.ตรี ทุกหลักสูตร ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และขอหนังสือรับรองชุดรอสภาไว้แล้ว ให้ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป
และถ้านักศึกษายังไม่ได้ให้รูปสูทและครุยไว้ ให้นำมาด้วยในวันรับ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 7.การขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ขอให้มาติดต่อแจ้งความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย โดยแจ้งบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อธนาคาร - สาขา เลขที่บัญชี และชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่สถาบันการบินพลเรือน แผนกการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113