ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอพบด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด)
ขอให้นางสาวอนัญญา สมสะอาด รหัส6012102190 ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2561
 2.หลักสูตร AT เลื่อนเปิดเรียนภาค 1/2561 เร็วขึ้น(ด่วนที่สุด)
สบพ. ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน ทั้ง AT-AE และ AT-AI จากเดิม 9 ก.ค. 2561 เป็นวันที่ 18 มิ.ย.2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 3.นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ. ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียนที่3/2560 ให้เสร็จนสื้นภายในวันที่ 4 พ.ค. 61 (หากนศ.ไม่ชำระภายในกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้าตามข้อบังคับของสถาบันฯต่อไป) ทั้งนี้ดูรายละเอียดและจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 4.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2560 แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายภูริฉัตร โชติสกุล รหัส5912101990
2)นางสาวชัซวานี ม่าเหล็ม รหัส5712200240
3)นายปฏิภาณ อิ่มพูล รหัส5712200360
นศ.สามารถแจ้งเลขบัญชีโดยสำเนาหน้าสมุดบัญชีชื่อนศ.ส่งมาที่อีเมล finance_catc@hotmail.com หรือ แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2561
 5.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพเมื่อสิ้นภาคเรียนที่2/2560 แจ้งเลขบัญขีเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวอมราภรณ์ สิริวิจิตรวรกาล รหัส 5712102350
2)นายภาณุพงษ์ จุลพันธ์ รหัส6011100730
3)นายนครินทร์ อินต๊ะพันธุ์ รหัส 6011100080
4)นายพรต สีชมภู รหัส 6011100520
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2561
 6.ขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2560 หรือลงวิชาสหกิจศึกษา ให้ติดต่อขอลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนบัณฑิตด้วยตัวเองที่ ผทว. ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เพราะ ผทว. จะต้องนำส่งจำนวนผู้ที่คาดว่าจะรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ มทส. สำหรับนักศึกษาที่เรียนปกติให้ขึ้นทะเบียนได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 7.=> คู่มือการลงทะเบียน <=(ด่วนที่สุด)
คู่มือการใช้ระบบและการลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 8.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา    แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113