ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/60(ด่วนที่สุด)
ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางในบางรายวิชา ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 2.นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ.ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างเพิ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นศ.ทุนกรอ.และทุนกยศ.ชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนต่างจากทุน ภาคเรียนที่1/2560 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่28 ก.ย.60 (หากนศ.ไม่ชำระเงินภายในกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้า ตามข้อบังคับของสถาบันฯต่อไป) ทั้งนี้ดูรายชื่อและจำนวนเงินเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
 3.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นส.ชนิกานต์ มณีใส รหัส 5913200120
2)นส.ชมพิชาน์ ดวงอุปะ รหัส 5913200130
3)นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสองสี รหัส 5913200160
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2560
 4.รับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรีทุกหลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จบตามปกติ ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริงได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 5.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นายวรพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ รหัส5911300200
นศ.สามารถสำเนาบัญชีธนาคารส่งมาที่เมล finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2560
 6.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
1.วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทส. จ.นครราชสีมา สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ อยู่ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2560 ส่วนวันรับประกาศฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 2. การจองชุดครุย จองผ่านระบบออนไลน์ และห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร มทส. จองที่ ผทว. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2560
 7.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก  แบบฟอร์มถอนรายวิชา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113