ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
รายวิชา 922322 Airport Rules and Regulations มีการเรียนเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 202 อาคาร 12
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2557
 2.ขอพบนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
นายประทีป ปานปิ่น รหัส 5611100870 ,ให้นักศึกษาติดต่อที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 29 ก.ค.57 เนื่องจากมีปัญหาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2557 หากนักศึกษาไม่มาติดต่อจะถูกตัดรายวิชา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2557
 3.ให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอเงินประกันของเสียหายคืน(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ จบหลักสูตรแล้ว และ นศ.ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินประกันของเสียหายคืน ให้ติดต่อแผนกการเงินเพื่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ซึ่งแผนกการเงินจะคืนเงินค่าประกันของเสียหายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2557
 4.นักศึกษาหลักสูตร AMEL-51 รับใบรายงานผลการศึกษา(ด่วนมาก)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตร AMEL-51 ที่ระบบฯ ขึ้นว่าสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2557 เป็นต้นไป ขอให้นำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 5.วันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.(ด่วนมาก)
วันที่ 17 ต.ค. 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับประกาศนียบัตร ที่ สบพ.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2557
 6.วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนมาก)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113