ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ด่วนที่สุด)
1.นายวีระศักดิ์ แสงอรุณ รหัส 5711200100 ,2.นายณัชธฤต สุทธิอาภา รหัส 5712102100 ,3.นายญาณวุฒิ มิตรรัก รหัส 5612103510 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 8 มี.ค.2559
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ประกาศเรื่อง "ให้นักศึกษา ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน" ภาค2/2558(ด่วนที่สุด)
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นั้น ได้เปิดให้ทำการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของ สถาบันฯ ทำการ Login เข้าสู่ระบบ และทำการประเมินให้ครบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินรายวิชาใด จะไม่สามารถมองเห็นเกรดในรายวิชานั้นๆได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113