ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การแต่งกายช่วงปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 แต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครบชุด
วันที่ 28 พ.ย. 2561 แต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผูกเนคไท ใส่สูท สบพ.
กลางคืนไปงานฉลองบัณฑิต ชุดสุภาพ หรือชุดสูท
วันที่ 29 พ.ย. 2561 แต่งกายชุดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผูกเนคไท ใส่สูท สบพ.
และชุดครุย เตรียมถ่ายรูปหมู่ ช่วงเย็นหลังเสร็จงานพิธี
วันที่ 30 พ.ย. 2561 แต่งกายเหมือนวันซ้อมใหญ่ (29 พ.ย.2561)
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบ
พร้อมเครื่องหมาย ผูกไท และชุดสูท สบพ. ตามระเบียบ และสวมชุดครุย
หากเครื่องหมายสูญหาย ขอให้ติดต่อซื้อที่ สบพ. ด่วน
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ผทว. โดยตรง หรืออีเมล์ chayanat@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
 2.ย้ายห้องเรียนอาคาร 12 และห้อง 113(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตรที่เรียนอาคาร 12 ห้อง 202 และ 207 และอาคาร 1 ห้อง 113 ให้ตรวจสอบห้องเรียนใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 3.คำแนะนำบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตชาย รองเท้าหนังสีดำขัดมันไม่มีโลหะ หัวไม่แหลม ตัดผมรองทรง ควรตัดก่อนเดินทาง บัณฑิตหญิง รองเท้าหนังสีดำขัดมัน หัวไม่แหลม สูงประมาณ 2 นิ้ว ไม่มีโลหะ ผมสีธรรมชาติ และอย่าลืมใบเสร็จที่จองครุย ถ่ายใส่มือถือได้ ใครเดินทางวันที่ 26 พ.ย. 2561 สามารถไปรับชุดครุยได้เลย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 4.ประมาณการค่าใช้จ่ายช่วงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
มื้อกลางวัน มทส. เลี้ยงข้าวกล่อง นักศึกษาทานเองเย็นวันที่ 27 ,29 พ.ย. 2561 สำหรับวันที่ 28 พ.ย. 2561 สบพ. เลี้ยงฉลองบัณฑิตที่ โรงแรมสีมาธานี ประมาณ 19.00 น. หรือหลังเลิกฝึกซ้อมและจะแจ้งให้ทราบในโรงพิธี ขอให้แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เนื่องจากมีผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ไปร่วมงานเลี้ยงด้วย และจะมีค่าจองรูปถ่ายขณะรับพระราชทานปริญญาบัตร ราคาประมาณ ไม่เกิน 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับกรอบรูปที่เลือก จะเปิดให้จองวันที่ 27-29 บริเวณฝึกซ้อม กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อ ผทว. ทางอีเมล์ chayanat@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 5.กำหนดวัน และ เวลารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 27-28 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมย่อย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมใหญ่
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับจริง เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20180911
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 6.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 7.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน (ครั้งที่2)(ด่วนมาก)
1)นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ รหัส5613200380
หากไม่ติดต่อภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 8.แจ้งเตือนนักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน(ด่วน)
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2561
 9.ประกาศนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
1. นส.รสมณ เพียรมุ่งมั่น รหัส 5622100020
2. นส.สุภัสสรา มงคลการ รหัส 6012100160
3.นายวิโรจน์ จุติพิมาน รหัส 5812102690
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113