ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร(ด่วนที่สุด)
นายชวัล ธรรมรัตน์วิภาค,นายเขมินทร์ โควหกุล, น.ส.ไหม ทองชมภู , นายธนายุทธ มาตราเงิน, น.ส.นุชนาถ บัวย้อย , นายภูมิสิทธิ์ จงอัจฉริยกุล , นายณภัทร ด้วงน้อย , น.ส.อรทัย สมิตานนท์,น.ส.พัฒน์นรี วงศ์ทวีภูมิ ,น.ส.กิตติกา อร่ามรัตนพันธุ์,นายสุรศิษฎ์ พรพาณิชย์ชัย,นายภูริพล พงศ์ยี่หล้า และ น.ส.เมราณี ลิปิกร ให้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 30 ต.ค.58
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 2.นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 และ 1/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ภายในวันที่ 13 พ.ย.58 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ LINK: รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2558
 3.มีห้องพักเพิ่มอีก 10 ห้อง(ด่วนที่สุด)
มีห้องพักที่ อาคารสุรสัมนาคาร เพิ่มอีก 10 ห้อง นักศึกษาท่านใดสนใจจอง สามารถติดต่อได้ที่ ผทว. พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 6 ก.ย. 2558 เวลา 16.00 น. ห้องละ 1500 บาท ต่อคืน นอนห้องละ 4 คนเหมือนเดิม
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 4.ตรวจสอบรายชื่อจบ ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อจบและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เวป มทส. Http://reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 5.คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
คำแนะนำ สรุปได้ดังนี้
1. การแต่งกายชุดนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาป.โท และต่อเนื่องแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรงเท่านั้น
2. นักศึกษาชาย ตัดผมรองทรง กางเกงตามระเบียบ สบพ.ฯ ถุงเท้าสีดำ รองเท้าสีดำไม่ควรมีโลหะ ไม่ใช้หนังแก้ว
3. นักศึกษาหญิง ผมสีดำ หรือสีธรรมชาติ ตัดเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ สวมถุงน่อง รองเท้าสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่หัวแหลม ไม่ใช้หนังแก้ว กระโปรงเสมอเข่า
นักศึกษาชาย ควรตัดผมก่อนรายงานตัว มิฉะนั้น จะต้องไปรอคิวตัดผมอีก หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ผทว. หรือทางเมล์ chayanat@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 6.ระบบเช่า-ซื้อชุดครุยออนไลน์ ขยายเวลาถึง 30 ก.ย. 2558(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สามารถทำรายการเช่า-ซื้อชุดครุย พร้อมชำระเงิน
มทส. ขยายเวลาเช่าครุย ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
ผ่านระบบเช่า-ซื้อชุดครุย >>http://web.sut.ac.th/suta/gown/index.php
หน้าเพจสำหรับติดตามข่าวสาร>>https://www.facebook.com/GownSUTA
และขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ไปขอรับชุดครุยในวันที่ 10 ต.ค.2558 ด้วย
หากนักศึกษาไม่จองภายในกำหนดเวลา ระบบจะปิดอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 7.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 และเวลารับออกแล้ว(ด่วนที่สุด)
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ช่วงเช้า เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. จ. นครราชสีมา
โดยนักศึกษาเดินทางเอง และต้องถึง อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.เพื่อรายงานตัวในวันที่ 10 ต.ค. 2558 ก่อนเวลา 8.00 น. ซึ่งวันที่ 10-11 ต.ค. 2558 ซ้อมย่อย 12 ต.ค. 2558 ซ้อมใหญ่ นักศึกษาดูคำแนะนำและรายละเอียดได้ผ่านทางเวป มทส. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ผทว. หรือทางเมล์ chayanat@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 8.นักศึกษาที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาเป็นปีถัดไป(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ประสงค์จะเลื่อนรับปริญญาเป็นปีถัดไป ขอให้ติดต่อ ผทว. เพื่อยื่นคำร้อง หรือส่งทางเมล์ Registrar@catc.or.th พร้อมหลักฐานที่ขอเลื่อนรับ เช่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็แนบหลักฐานเกี่ยวกับการตอบรับจากม. หรือลาอุปสมบท ก็แนบใบรับรองจากทางวัด เป็นต้น โดยให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้สอบถามทางเมล์ดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกัน และขอให้นักศึกษาติดตามข่าวทางเว๊ป มทส.ด้วยอีกทางหนึ่ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 9.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรทำการประเมินการสอน
ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันฯ เข้าทำการประเมินการสอน(Online)ในระบบ โดยเมื่อนักศึกษาทำการ Login แล้ว จะพบเมนู "ประเมินอาจารย์" ให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินในทุกรายวิชาที่ปรากฏ โดยสามารถทำการประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2558 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นเกรดในรายวิชาดังกล่าว
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2558
 10.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี
ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกท่านทราบ ขณะนี้ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ วันที่ เวลา และเลขที่นั่งสอบของตนเองให้เรียบร้อย สำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน ให้ติดต่อขอรับและยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน(ต้องปรินท์ตารางสอบจากระบบมาด้วย) ที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2558
 11.มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาเดินทางไป มทส.เอง และขอให้เตรียมค่าใช้จ่ายช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณการดังนี้
มื้อกลางวัน มทส.เลี้ยงข้าวกล่อง วันที่ 11 ต.ค. 2558 สบพ.เลี้ยงฉลองฯ
นอกนั้นมื้ออื่นนักศึกษาหาทานเอง และจะมีค่าจองรูปรับพระราชทานปริญญาบัตรอีกอย่างต่ำน่าจะประมาณ 3,000 บาท นักศึกษาควรเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (กรณีนักศึกษาที่จองห้องพักแล้ว)
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113