ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แผนกทะเบียนฯ ย้ายห้องทำงาน(ด่วนที่สุด)
แผนกทะเบียนและวัดผล ย้ายห้องทำงาน มาอยู่ตึก A ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงขอให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ตึก A ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2563
 2.คำเตือนในการลงทะเบียน หลักสูตร BM(ATM) รุ่นรหัส 631(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รุ่น/รหัส 631 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1) Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication II Sec.1-4 และ
2) Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication II Sec.5-8 หากการลงทะเบียนของนักศึกษาคนใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2563
 3.คำเตือนการลงทะเบียน หลักสูตร BM (ATM) รุ่นรหัส 621(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต BM(ATM) รุ่น/รหัส 621 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 1-5 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 6-9
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2563
 4.ประกาศ นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ให้มาติดต่อชำระส่วนต่างค่าลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่2) และยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าห้องแผนกการเงิน อาคาร A (อาคาร 18 ชั้น) ชั้น 2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2563
 5.รับใบ Transcript ฉบับจริง ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่จบภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ติดต่อรับใบ Transcript ฉบับจริง ได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหน้าเวป มทส. Reg.sut.ac.th ด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2563
 6.ขอให้นักศึกษาทำรายการ reg.catc.or.th (แผนกทะเบียนและวัดผล) ผ่าน Internet Explorer(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จะเข้าทำรายการในเวป reg.catc.or.th (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้เข้าผ่าน Internet Explorer เท่านั้น เช่น แก้ไขประวัตินักศึกษา ลงทะเบียนเรียน เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
 7.กำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน(เพิ่มเติม) 1/2563 AMEL(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (รหัส 611) และ หลักสูตรนายช่างภาคพ้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน รุ่นที่ 58 (รัหส 621) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 แบ่งเป็น กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน สามารถชำระได้ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2563 ที่ แผนกการเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2563
 8.คำแนะนำในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
1. เนื่องจากประมาณ 3 ปีต่อจากนี้ อาคารสุรสัมมนาคาร ใช้ห้องพักให้แก่นักศึกษาพยาบาลของ มทส. จึงไม่มีห้องพักให้บัณฑิต สบพ. เข้าพัก ดังนั้น ในปีนี้นักศึกษา สบพ. ต้องจองห้องพักเอง โดยแนะนำขอให้นักศึกษาที่ไม่มีรถ ควรไปกับเพื่อนที่มีรถ เนื่องจากการเดินทางเข้า มทส. ต้องใช้รถ การจองห้องพักหรือรีสอร์ท สามารถจองผ่านมือถือได้สะดวก
2. การแต่งกาย ตั้งแต่วันซ้อมย่อย ชุดเครื่องแบบนักศึกษา สบพ. สำหรับบัณฑิตศึกษาใส่ชุดสุภาพ
3. วันซ้อมใหญ่ ใส่เครื่องแบบนักศึกษาและครุย เหมือนวันจริง
4. การจองชุดครุย หลังจากที่รายชื่อได้รับอนุมัติจากสภามทส. เรียบร้อย ผทว. จะส่งลิงค์การจองชุดครุยให้หน้าเวปนี้ต่อไป ค่าเช่าชุดครุย ราคา 2,100 บาท (ค่าเช่า 750 + ค่าประกัน 1,350 บาท) ค่าประกันจะได้รับคืนตอนคืนชุดครุย
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างรับพระราชทาน ฯ จองรูปรับปริญญา ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับกรอบรูปที่จอง มื้อกลางวัน มทส. แจกข้าวกล่อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
 9.ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 6-7 พ.ย. 2563 ซ้อมย่อย
วันที่ 8 พ.ย. 2563 ซ้อมใหญ่
รายละเอียดตาม Link ด้านบน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 10.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 11.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 12.การแจ้งความประสงค์รับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต และมหาบัณฑิต สบพ. ไม่ต้องกรอกการแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ท่านใดที่ไม่ประสงค์เข้ารับ ให้แจ้ง ผทว.ทาง E-mail: registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 16 ต.ค. 2563 เพื่อสรุปรายชือต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113