ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คำแนะนำในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
1. เนื่องจากประมาณ 3 ปีต่อจากนี้ อาคารสุรสัมมนาคาร ใช้ห้องพักให้แก่นักศึกษาพยาบาลของ มทส. จึงไม่มีห้องพักให้บัณฑิต สบพ. เข้าพัก ดังนั้น ในปีนี้นักศึกษา สบพ. ต้องจองห้องพักเอง โดยแนะนำขอให้นักศึกษาที่ไม่มีรถ ควรไปกับเพื่อนที่มีรถ เนื่องจากการเดินทางเข้า มทส. ต้องใช้รถ การจองห้องพักหรือรีสอร์ท สามารถจองผ่านมือถือได้สะดวก
2. การแต่งกาย ตั้งแต่วันซ้อมย่อย ชุดเครื่องแบบนักศึกษา สบพ. สำหรับบัณฑิตศึกษาใส่ชุดสุภาพ
3. วันซ้อมใหญ่ ใส่เครื่องแบบนักศึกษาและครุย เหมือนวันจริง
4. การจองชุดครุย หลังจากที่รายชื่อได้รับอนุมัติจากสภามทส. เรียบร้อย ผทว. จะส่งลิงค์การจองชุดครุยให้หน้าเวปนี้ต่อไป ค่าเช่าชุดครุย ราคา 2,100 บาท (ค่าเช่า 750 + ค่าประกัน 1,350 บาท) ค่าประกันจะได้รับคืนตอนคืนชุดครุย
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างรับพระราชทาน ฯ จองรูปรับปริญญา ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับกรอบรูปที่จอง มื้อกลางวัน มทส. แจกข้าวกล่อง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
 2.ให้นักศึกษาดังต่อไปนี้ ติดต่อที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน(ด่วนที่สุด)
1. นาย ดวิษ โพธิ์วิเชียร รหัสนักศึกษา 6212102760 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 2. นาย ธนคุปต์ จันทร์สูงเนิน รหัสนักศึกษา 6212100230 การจัดการการบิน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2563
 3.กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 6-7 พ.ย. 2563 ซ้อมย่อย
วันที่ 8 พ.ย. 2563 ซ้อมใหญ่
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 4.ขอให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนลดรายวิชา (ครั้งที่ 1)(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษากรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารในทะเบียนประวัตินักศึกษาดังนี้ 1. เลขที่บัญชี 2. ธนาคาร 3. ชื่อบัญชีธนาคาร
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 5.ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก นักศึกษาต้องใช้บัตรนักศึกษาในการสอบ จึงขอให้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาด่วน ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. แต่ระหว่างวันที่ 6-14 ส.ค. 63 นี้ สามารถทำได้ถึง 17.00 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
 6.ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาค 1/2563 ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาในการสอบให้เรียบร้อย หากนักศึกษาคนใดมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2563 สำหรับรายวิชาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางสอบ ให้นักศึกษาสอบถามเรื่องการสอบที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2563
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
1.หลักสูตร ป.โท ป.ตรี และ AT 2.หลักสูตรปริญญาตรีภาคต่อเนื่อง( เฉพาะรุ่นกลุ่ม 631) 3.หลักสูตร AMEL รุ่นกลุ่ม 621 4.หลักสูตร AMEL รุ่นกลุ่ม 631
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 8.แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า(ด่วนที่สุด)
จากสถานการณ์ไม่ปกติ สบพ. จึงมีแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของภาค 1/2563 เฉพาะนักศึกษาเก่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 จ่ายเต็มจำนวน ภายในวันที่ 11 ก.ค. 2563
กรณีที่ 2 แบ่งจ่าย 3 งวด ให้ติดต่อ แผนกการเงิน โดยตรง และกรอกแบบฟอร์มตามที่ สบพ.กำหนด ภายในวันที่ 13 ก.ค. 2563 ที่ แผนกการเงิน
สำหรับการทำรายการ เพิ่ม ลด ถอน นักศึกษาทำรายการตามปกติ สำหรับกรณีถอนรายวิชา (ติด W) แผนกทะเบียนและวัดผล จะแจ้งรายละเอียดในวันรับแบบถอนอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 9.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 10.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113