ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 พ.ค. 2563 8:01 น.14 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 17 พ.ค. 2563 8:01 น.14 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 28 มิ.ย. 2563 8:01 น.14 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ8 มิ.ย. 2563 8:01 น.14 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร8 มิ.ย. 2563 8:01 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน15 มิ.ย. 2563 8:00 น.9 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 ก.ย. 2563 16:00 น.30 ก.ย. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค5 ต.ค. 2563 8:00 น.9 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน10 ต.ค. 2563 0:00 น.11 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน9 ต.ค. 2563 16:00 น.9 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน28 ก.ย. 2563 8:00 น.16 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด7 ต.ค. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113