ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 ก.พ. 2562 8:01 น.10 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 14 ก.พ. 2562 8:01 น.10 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 ก.พ. 2562 8:01 น.10 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ4 ก.พ. 2562 8:01 น.10 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร4 ก.พ. 2562 8:00 น.15 ก.พ. 2562 16:00 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน11 ก.พ. 2562 8:00 น.24 พ.ค. 2562 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 เม.ย. 2562 16:00 น.30 เม.ย. 2562 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน24 พ.ค. 2562 16:00 น.24 พ.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค3 มิ.ย. 2562 8:00 น.6 มิ.ย. 2562 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน7 มิ.ย. 2562 0:00 น.16 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน14 พ.ค. 2562 9:00 น.10 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด6 มิ.ย. 2562 0:00 น.8 ก.ค. 2562 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113