ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 ต.ค. 2561 8:01 น.15 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 19 ต.ค. 2561 8:01 น.15 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 29 ต.ค. 2561 8:01 น.15 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ9 ต.ค. 2561 8:01 น.15 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร9 ต.ค. 2561 8:01 น.19 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน16 ต.ค. 2561 8:00 น.5 ก.พ. 2562 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 พ.ย. 2561 16:00 น.30 พ.ย. 2561 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน25 ม.ค. 2562 16:00 น.25 ม.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ก.พ. 2562 8:00 น.5 ก.พ. 2562 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน6 ก.พ. 2562 0:00 น.10 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน16 ม.ค. 2562 8:00 น.8 ก.พ. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด5 ก.พ. 2562 0:00 น.5 มี.ค. 2562 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113