ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 พ.ค. 2560 0:01 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 พ.ค. 2560 0:01 น.23 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 25 มิ.ย. 2560 0:01 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 35 มิ.ย. 2560 0:01 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ5 มิ.ย. 2560 0:01 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร22 พ.ค. 2560 8:00 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน12 มิ.ย. 2560 8:00 น.28 ก.ย. 2560 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 มิ.ย. 2560 16:00 น.30 มิ.ย. 2560 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 ก.ย. 2560 8:00 น.28 ก.ย. 2560 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน29 ก.ย. 2560 0:00 น.15 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน22 ก.ย. 2560 16:00 น.22 ก.ย. 2560 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน6 ต.ค. 2560 8:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด6 ต.ค. 2560 0:00 น.27 พ.ย. 2560 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113