ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 มิ.ย. 2563 8:01 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 มิ.ย. 2563 8:01 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 222 มิ.ย. 2563 8:01 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่น ๆ22 มิ.ย. 2563 8:01 น.28 มิ.ย. 2563 23:59 น.
  -  นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร22 มิ.ย. 2563 8:01 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคเรียน29 มิ.ย. 2563 8:00 น.22 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการแจ้งสำเร็จการศึกษา30 ก.ย. 2563 16:00 น.30 ก.ย. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค18 ต.ค. 2563 8:00 น.22 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  วันปิดภาคเรียน23 ต.ค. 2563 0:00 น.25 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการเรียน22 ต.ค. 2563 16:00 น.22 ต.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันประเมินการสอน18 ต.ค. 2563 8:00 น.29 ต.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันแสดงเกรด18 ต.ค. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด งวดที่ 122 พ.ค. 2563 0:00 น.22 พ.ค. 2563 0:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113