เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ประเภท 
 คลิ๊ก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
  เตรียมวิศวฯ โครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบินและทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2   
  กองวิชาวิศวกรรมการบิน   
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปกติ)1/256715 สิงหาคม - 26 กันยายน 2566
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย 4-6 ภาคเรียน
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
   หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน (ปกติ)1/256715 สิงหาคม - 26 กันยายน 2566
 
  เงื่อนไขรับสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึก และไม่เป็นโรคตาบอดสี
  วิธีการสมัคร/เงื่อนไขอื่นๆ
 ค่าสมัคร
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg