เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครรับตรง: ขยายเวลารับสมัคร (ด่วนที่สุด)
การรับสมัครรับตรง: ขยายเวลารับสมัคร
1. ผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบแล้ว ไม่ควรทำรายการใด ๆ รอ สบพ.ประกาศวันสอบเท่านั้น มิฉะนั้น รายชื่อจะหายไปจากระบบประกาศฯ ได้
2. ผู้สมัครที่มีรายชื่อสอบแล้ว ตามข้อ 1 หากประสงค์จะเลือกหลักสูตรใหม่ ต้องทำรายการเข้าสู่ระบบใหม่ และชำระเงินใหม่ ก่อนทำรายการนี้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อมาทาง E_mail: registrar@catc.or.th
3. ผู้สมัคร กรณีที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ชำระเงินไม่ทัน ให้ทำรายการยกเลิกหลักสูตรก่อน เนื่องจากยังไม่ได้ชำระเงินสามารถยกเลิกได้ และควรออกจากระบบก่อน จึงเข้ามาเลือกหลักสูตรใหม่ และให้นำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินได้ภายในวันที่ 28 เม.ย. 2563 หากมีข้อสงสัยให้ส่งคำถามมาที่ E_mail: registrar@catc.or.th ก่อนทำรายการได้
4. สบพ. จะสอบวัดความรู้/ความถนัด ในคราวเดียวกัน
5. เฉพาะหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอน สอบข้อเขียนช่วงเช้า และสัมภาษณ์ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563
 2.ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศ สบพ. เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2563 (ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
สถาบันการบินพลเรือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว หากผู้สมัครท่านใดไม่มีรายชื่อและมีข้อสงสัย ขอให้ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และความประสงค์ มาทาง E_mail: Registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 4.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเลื่อนการสอบวัดความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และเลื่อนการสอบวัดความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 5.วิธีการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ (ด่วนมาก)
ตัวอย่าง/วิธีการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ เข้าระบบโดย Internet Explorer เท่านั้น (เป็นตัวอย่างของปีผ่านๆมา อาจมีข้อความหรือตัวเลขไม่เป็นปัจจุบัน) แต่ใช้วิธีการเดิม หากมีข้อขัดข้องให้ส่งปัญหามาทาง email : registrar@catc.or.th หรือเข้ามาติดต่อโดยตรง ได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน ***กรุณาอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนทำการสมัคร****
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2562
 6.ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว (ด่วนมาก)
ตัวอย่าง/วิธีแก้ไขการลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แล้ว Error หรือ เลขบัตรประชาชนถูกใช้แล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2562
 7.CATC Announcement 2020 (ด่วน)
CATC Announcement 2020
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2563
 8.ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วน)
ระเบียบการรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2562
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg